Att välja sitt liv – iivsföringsmodeller i det tjugoförsta århundradet. Ett kultursociologiskt försök

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceedingpeer-review

Abstract

Papret diskuterar vad vi kallar profilerade livsföringsgrupper i 20-30-årsåldern i Sverige idag. Närmare bestämt handlar det om att förstå de specifika möjligheter och svårigheter som är knutna till mening, värde och identitet under de kulturella och sociala villkor som präglar vad man kan kalla det senmoderna samhället. Centrala begrepp är livsföring respektive livsföringsmodeller. Livsföring var ett centralt begrepp redan i den klassiska sociologin. Hos Weber är det helt avgörande. Hos Simmel finns säkerligen en föreställning likaså. Skrider vi fram till vår egen samtid, eller nästan, så utgör Foucaults senare studier likaså diskussioner om livsföring. I samtliga fall kan man knyta begrppet till olika föreställningar om etik, samhälle, kultur. Primärt är begreppet livsföring handlingsteoretiskt. Det betecknar ett medvetet valt och aktivt sätt att gestalta sitt liv. En livsföring - konsekvent, kontinuerlig - skänker orientering och mening. Begreppet är intimt knutet till begrepp som värden och identitet. En livsföringsmodell betecknar i sin tur en renodlad form av livsföring. Det konstrueras idealtypiskt i syfte att fånga in en grupp individer som delar grundläggande värderingar och sätt att förhålla sig till världen. Vi har utarbetat tre preliminära, idealtypiskt karakteriserade livsföringsmodeller: 1. Visionär förvärvsorientering, 2. Politisk-social protestorientering, 3. Kulturell tillhörighetsorientering
Original languageSwedish
Number of pages15
Publication statusUnpublished - 2003
EventSveriges Sociologförbunds Årskonferens, 2003 - Örebro, Sweden
Duration: 2003 Jan 302003 Jan 31

Conference

ConferenceSveriges Sociologförbunds Årskonferens, 2003
Country/TerritorySweden
CityÖrebro
Period2003/01/302003/01/31

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

  • Livsföring
  • livsstil
  • livsföringsmodell
  • kultursociologi

Cite this