Att visa tillit genom val av ersättningsmodell – effekter av anslagsfinansiering i hälso- och sjukvården i Region Skåne

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in ReportResearch

Abstract

Detta kapitel handlar om ersättningsmodellens betydelse inom sjukhusvården
i Region Skåne. År 2012 återgick regionen till traditionell
anslagsfinansiering efter att under perioden 2006–2011 ersatt sjukhusen
i efterskott utifrån antalet producerade vårdkontakter; så kallad
DRG-baserad ersättning.

DRG-baserad ersättning har stått i centrum för kritiken mot New
Public Management inom sjukhusvården. Såväl forskare som media
har påpekat att modellen kringskär den professionella autonomin
och riskerar att äventyra den medicinska etiken. Det är därför intressant
att undersöka om förutsättningarna för professionell autonomi
ökade efter återgången till anslagsfinansiering i Region Skåne. Baserat
på dokumentgranskning och intervjuer med chefer på förvaltningsoch
verksamhetsnivå konstaterar vi att den potentiellt ökade tillit som
anslagsfinansiering medger har motverkats av kontrollerande faktorer såsom volymkrav, detaljerade uppföljningar och otydliga uppdrag.

Resultaten understryker slutsatserna från Tillitsdelegationens delbetänkande:
samspelet mellan ersättningsmodellen och andra delar av
styrkedjan är avgörande för graden av tillit mellan styrnivåerna.
Original languageSwedish
Title of host publicationStyra och leda med tillit. Forskning och praktik
Subtitle of host publicationForskningsantologi från Tillitsdelegationen. Statens offentliga utredningar
EditorsLouise Bringselius
Place of PublicationStockholm
Chapter5
Pages115
Number of pages137
Publication statusPublished - 2018 Jun 14

Publication series

NameStatens offentliga utredningar
PublisherRegeringskansliet, Norstedts Juridik AB
Number2018:38
ISSN (Electronic)0375-250X

Subject classification (UKÄ)

  • Economics and Business

Cite this