Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggan

Hervé Corvellec, Richard Ek, Nils Johansson, Anette Svingstedt, Patrik Zapata, María-José Zapata-Campos

Research output: Book/ReportReportPopular science

201 Downloads (Pure)

Abstract

Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningsprojektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. I forskningsprojektet har forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet, men också Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, studerat avfallsförebyggande.

Syftet med projektet har varit att identifiera och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggandepolitiska målen. Forskarna har närmat sig projektets syfte genom innehållsanalys av avfallsplaner, kvantitativa och kvalitativa studier av avfallsförebyggandeinitiativ, teoretisk kritik av stadsplanering, och kartläggning av hinder för avfallsförebyggande.

Projektet har bedrivits i tät samverkan med kommuner, kommunala avfallsbolag, myndigheter, sociala rörelser och företag. Det har finansierats av forskningsrådet Formas (Dnr 259-2013-210).

På projektets webbplats www.ism.lu.se/mtp redogörs i detalj för projektet, till exempel de workshopar som har organiserats inom projektets ram.
Original languageSwedish
Place of PublicationHelsingborg
PublisherLunds universitet, institutionen för service management och tjänstestudier
Commissioning bodyFORMAS, a Swedish research council for sustainable development
Number of pages22
ISBN (Electronic)978-91-982330-7-0
Publication statusPublished - 2018 Feb 8

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this