Avtalet som rättsligt och socialt instrument

Karl Dahlstrand, Håkan Hydén

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Detta kapitel behandlar ett rättsligt instrument, avtalet, utifrån ett empiriskt perspektiv. Syftet är tvåfaldigt; dels att lyfta fram en inom rättssociologin försummad regleringsform, dels att ge en bild av vilka forskningsuppgifter studiet av avtal kan föra med sig. Det finns väsentliga skillnader mellan avtal och lag som rättsliga instrument. Lag som bekant är föreskrivande och talar om vad som ska gälla i olika hänseenden, medan avtalet är mer flexibelt och etableras av parterna självaDessa egenskaper hos avtalet ger upphov till en rad intressanta forskningsuppgifter som ännu inte har studerats; förekomsten av avtal inom näringslivet, hur konflikter löses och vilken betydelse tillit har för uppkomsten av avtal, för att nämna några. Här ligger fältet således öppet på olika nivåer för den intresserade forskaren.
Vi vill också betona att avtalet som rättsligt och socialt instrument är relevant såväl utifrån den formella rätten som inom vardagslivets rätt och dess normer. Avtal återfinns således både i formella som informella sammanhang och i båda fallen kan man förenklat säga att avtalet möjliggör olika former av samarbeten och samverkan.
Original languageSwedish
Title of host publicationOm rättssociologisk tillämpning
Editorsida Nafstad, Isabel Schoultz
PublisherStudentlitteratur AB
Chapter16
Pages307-325
Number of pages18
ISBN (Print)978-91-44-13218-1
Publication statusPublished - 2020 Jan 10

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Cite this