Avtalsvite, skada och skadestånd

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Avtalsvitets relation till skada och skadestånd har sedan lång tid disku­terats i svensk juridisk litteratur. Någon samsyn i dessa frågor finns emeller­tid inte. Men med tre nya fall från Högsta domstolen kan man angripa problemen på nytt. Artikeln är ett bidrag dels till hur vi bör definiera avtalsvitet för att reglera dess relation till skada, dels hur två fall från Högsta domstolen bör förstås för att klargöra relationen mellan avtals­vite och skadestånd.
Original languageSwedish
Pages (from-to)156-174
Number of pages19
JournalSvensk Juristtidning
Volume107
Issue number2
Publication statusPublished - 2022

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • Contract law

Cite this