Behandling av alkohol- och narkotikaproblem: En evidensbaserad kunskapssammanställning

Sven Andréasson, Mats Berglund, Johan Franck, Mats Fridell, Ingrid Håkansson, Björn Axel Johansson, Anna Lindgren, Björn Lindgren, Lars Nicklasson, Ulf Rydberg, Mikko Salaspuro, Sten Thelander, Agneta Öjehagen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Utvärderingens syfte

Missbruk och beroende av alkohol är ett av de största folkhälsoproblemen. Narkotikamissbruk är mindre vanligt men har stora medicinska konsekvenser för de berörda. De sociala och juridiska aspekterna är betydande. En kritisk genomgång av litteraturen vad avser behandling av abstinens, protraherad abstinens, behandling i syfte att förhindra återfall, psykologiska och sociala behandlingar för att minska återfallsrisken, behandlingsprogram och institutionsvårdens roll, samt behandling av missbruk under graviditet. Dessutom en granskning av mini-intervention i primärvård och annan vård vars syfte är att minska konsumtionen hos högkonsumenter av alkohol. Nyligen gjorda meta-analyser inom området värderas och särskild vikt fästs vid interventioner som finns eller lätt kan introduceras i den svenska vårdorganisationen. Behandlingsprogram för patienter med samtidig annan psykisk störning värderas.

Så kallat lågdosberoende av bensodiazepiner och andra lugnande medel eller sömnmedel behandlas inte. Inte heller belyses effekten av behandlingar vars primära mål är kroppsliga komplikationer av missbruket, och inte heller granskas metoder att minska tillgänglighet.
Tillvägagångssätt

Strukturerad översikt, kostnadsanalyser.
Insamling av primärdata

Systematisk sökning i relevanta databaser, litteraturlistor i påträffade studier samt i aktuella monografier. Ingen bakre tidsbegränsning och sökning i databaser till och med februari 1999.
Utgångspunkt för urval av data

Huvudsakligen randomiserade, kontrollerade, dubbelblinda studier, samt metaanalyser som baseras på sådana studier. Vad gäller långtidsförlopp och ekonomiska analyser även kohortstudier och andra naturalistiska studier.
Genomgång av publikationen

Samtliga studier värderas med hjälp av en i gruppen utarbetad, och med övriga psykiatriprojekt gemensam, kvalitetsmall. Alla centrala studier läses av minst två i gruppen.

Färdiga manuskript värderas av styrelse, expertgrupp samt externa granskare.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherStatens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Number of pages411
Volume156 Vol. II
ISBN (Print)91-87890-73-9
Publication statusPublished - 2001 Aug

Publication series

NameVetenskapliga kunskapsluckor – otillräckligt utvärderade åtgärder och metoder
PublisherSBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering
No.156/1-2
ISSN (Print)1400-1403

Subject classification (UKÄ)

  • Substance Abuse
  • Pharmacology and Toxicology
  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy

Cite this