Beräkning av uttorkningstider hos betongkonstruktioner med hjälp av datorprogram : Datorprogrammet TorkaS 1.0.

Göran Hedenblad, Jesper Arfvidsson

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSwedish
Pages (from-to)22-24
JournalAMA-nytt Mark - Hus
Issue number2/99
Publication statusPublished - 1999

Subject classification (UKÄ)

  • Materials Engineering
  • Building Technologies

Free keywords

  • betong
  • bjälklag
  • fukt
  • relativ fuktighet
  • uttorkning
  • beräkningsmodeller
  • datorprogram

Cite this