Betydelsen av etnicitet – unga brottsoffers gestaltningar

Veronika Burcar Alm

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

Abstract

Det paper som kommer att presenteras vid Sociologförbundets årsmöteskonferens fokuserar särskilt på hur några "etniskt svenska" unga män, som blivit utsatta för misshandel eller rån av unga män med annan etnisk bakgrund än "svensk", omtalar och behandlar etnicitet i samtal om våld och offerskap. Ett antal olika berättelser om brottet – där etnicitet i någon mening är centralt – analyseras. I den allmänna diskursen kring ungdomsbrott förknippas inte sällan unga män, främlingar och etniska minoritetsgrupper med kriminalitet och rädsla. Det handlar här om varaktiga stereotyper kring relationen etnicitet/brottslighet. Det tycks därför vara angeläget att studera hur unga "svenska" män som utsatts för brott av andra unga män med "annan etnicitet" faktiskt resonerar kring ungdomsbrott. Begrepp som "etnicitet" och "kriminalitet" är mångfacetterade och i detta projekt läggs vikt vid att studera vilka kategoriseringar, förklaringar och identitetstillskrivningar som återges i relation till dessa.
Original languageSwedish
Number of pages17
Publication statusUnpublished - 2010
EventSveriges Sociologförbunds årsmöteskonferens 2010 - Halmstad
Duration: 2010 Mar 112010 Mar 12

Conference

ConferenceSveriges Sociologförbunds årsmöteskonferens 2010
Period2010/03/112010/03/12

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

  • sociologi
  • sociology

Cite this