Big data, small data och etik i internetforskningen: utmaningar för samhällsvetenskapen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterPopular science

757 Downloads (Pure)

Abstract

I denna text vill jag göra tre poänger: 1) internet är idag och kommer över överskådlig tid att vara ett oerhört viktigt fält för forskning och datainsamling inom samhällsvetenskapen; 2) det finns en rad olika problem – metodmässiga, ekonomiska och etiska – med datainhämtning i stor skala; 3) det etiska regelverket för denna typ av forskning är i Sverige outvecklat och måste ses över.
Original languageSwedish
Title of host publicationSamhällsvetenskapliga fakulteten i Lund - en vital 50-åring
EditorsGunnar Andersson, Magnus Jerneck
PublisherLund University
Pages540-547
ISBN (Print)978-91-7623-359-7
Publication statusPublished - 2015

Subject classification (UKÄ)

  • Media and Communications

Free keywords

  • etik
  • ethics
  • metodologi
  • methodology
  • big data
  • social media
  • sociala medier

Cite this