Blekinges Flora

Lars Fröberg (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Blekinge är ett landskap som trots sin litenhet hyser en variationsrik natur. Skärgården blandas av små, kala skär och större trädbevuxna öar. Kusttrakternas mosaik av lummiga lövskogar, samt öppna ängs- och åkermarker, övergår norrut i barrskogar och slingrande åar eller små sjöar. Floran presenterar alla Blekinges arter med beskrivning av deras utbredning, miljö, samt förändringar i frekvens. Ett kapitel presenterar ca 60 intressanta utflyktsmål.
Original languageSwedish
PublisherSvenska Botaniska Föreningen
Number of pages856
ISBN (Print)91-972863-8-9
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • Botany

Cite this