Bolagsstämman: Ritualer, kultur, normer och språk

Translated title of the contribution: The Annual General Meeting: Rituals, culture, norms and language

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

På aktiebolags bolagsstämmor fastställs föregående räkenskapsårs resultat- och balansräkningar. Bolagsledningar frågas ut och granskas av aktieägarna och hålls ansvariga för sina handlingar. Styrelseledamöter, revisorer och valberedningar väljs, och beslut fattas om vinstutdelningar. Men bolagsstämmor är så mycket mer. De är fulla av symboler och känslor som kan lära oss något om den finansiella ekonomins värld och hur denna är organiserad. I den här boken tolkas bolagsstämmor som ritualer där kulturella föreställningar spelas upp och där viktiga normer återskapas.
Translated title of the contributionThe Annual General Meeting: Rituals, culture, norms and language
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages158
ISBN (Print)9789144162485
Publication statusPublished - 2023

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration
  • General Language Studies and Linguistics
  • Cultural Studies

Free keywords

  • Annual General Meeting, rituals, norms, culture, language

Cite this