Bröstsmärta vid covid-19 var troligen virusorsakad myokardit

Karin Falbrink, Christian Lagebrant, Marie Taylor, Morten Kraen, Hannes Hartman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Vi redogör för ett patientfall med covid-19-associerad myokardit.

Patienten hade förhöjda hjärtskademarkörer, men inte avsevärt stegrade inflammationsmarkörer såsom D-dimer och interleukin-6.

Tidigare fallrapporter indikerar att en myokarditbild kan uppträda vid covid-19, både genom förekomst av sars-cov-2 i myokardiet och immunologisk aktivering.

I detta fall var orsaken sannolikt infektion i myokardiet. Myokardit bör beaktas som differentialdiagnos till lungemboli vid bröstsmärta och konstaterad covid-19. Covid-19 är en möjlig etiologi hos personer med misstänkt viral myokardit.
Original languageSwedish
Number of pages3
JournalLäkartidningen
Volume117
Publication statusPublished - 2020 Oct 17
Externally publishedYes

Subject classification (UKÄ)

  • Infectious Medicine
  • Immunology in the medical area

Cite this