Brandrisker och brandskador - hur kan de påverkas. Fire hazards and fire damgages - how to influence them

Ove Pettersson

Research output: Book/ReportReportResearch

117 Downloads (Pure)

Abstract

Det är angeläget, att det schematiska sätt, som nu normalt tillämpas för en dimensionering och utformning av en byggnads eller ett samhälles försvar, på sikt ersätts med ett mer kvalificerat förfarande, som bygger på funktionsbaserade analyser eller bedömningar av brandpåverkade systems reaktion för alternativa möjliga scenarier. Detta är huvudbudskapet i följande rapport, som beylser förutsättningarna för en sådan förändring – med en inledande översikt av utvecklingen i Sverige av brandskador, brandskadekostnader och dödsfall vid bränder som en bakgrund.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Number of pages16
Volume3038
Publication statusPublished - 1987

Publication series

NameLUTVDG/TVBB--3038--SE
Volume3038
ISSN (Print)0282-3756

Subject classification (UKÄ)

  • Other Civil Engineering
  • Building Technologies

Cite this