Brittiska fiktioner : Intermediala studier i film, tv, dramatik. prosa och poesi

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Denna bok handlar om hur en stor litterär tradition, den engelska, gestaltats på film. Med nedslag i Tennysons klassiska dikt ”The Charge of the Light Brigade”, Lord Byrons och paret Shelleys förment liderliga leverne, litteraturen som filmatiserad propaganda under det andra världskriget, Dickens’ roman Great Expectations och Shakespeares drama Macbeth besvaras frågor om hur filmen både tillvaratagit och förändrat den stora litterära traditionen. Är filmen alltid sämre än boken? Innebär en filmatisering alltid en förenkling av den litterära texten? Vad medför den nya tidsmässiga kontexten? En avrundande studie handlar om TV-dramatikern Dennis Potter, en författare som illustrerade hela den intermediala rörelsen från litteratur till rörliga bilder under det förra århundradet: att bilderna delvis fått ersätta språket som medium för stor berättarkonst.
Original languageSwedish
PublisherBrutus Östlings Bokförlag Symposion
ISBN (Print)91-7139-519-9
Publication statusPublished - 2001

Subject classification (UKÄ)

 • Arts

Free keywords

 • Dickens
 • Tennyson
 • Shelley
 • Byron
 • Mary Shelley
 • Humphrey Jennings
 • Engelsk litteratur
 • Roman Polanski
 • brittisk film
 • intermedialitet
 • Shakespeare
 • Dennis Potter

Cite this