Bygd, by och bostad runt Uppåkra: Landskapet med sin centralplats

Mats Roslund (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

504 Downloads (Pure)

Abstract

Uppåkra har länge framstått som en solitär i ett tomt landskap. Bakgrunden
till denna uppfattning, snarare än realitet, kommer av det faktum att få arkeologiska undersökningar har gjorts i centralplatsens närhet. Inom en fem kilometers radie runt Uppåkra har emellertid flera undersökningar utförts under
2000-talet inom uppdragsarkeologin. Dessa har skapat en hälsosam kontrast
till den fyndrika platsen på höjden.

På flera av de omkringliggande bosättningarna förekommer stora hallar, rikt
metallhantverk, gulddeponeringar och vapen. Likheterna med centralplatsens
kultur och konsumtionsmönster är slående. Frågan bör ställas vad det är som
ger Uppåkra en särställning? Det unika är kulthuset och residenset, vilket
antyder en hierarki byggd på makten över världsbilden. Härskarna på höjden bör emellertid oroligt ha sett ut över slätten där lättrörliga och tillfälliga
bundsförvanter blandades med mer stabila släktingar. Det är därför möjligt
och naturligt att vända sig bort från Uppåkra för att förstå centralplatsens
relation till bygden i ett instabilt socialt nätverk.

I den föreliggande Uppåkrastudier 13 samlas fem artiklar som alla har
koppling till detta omland. De presenteras utifrån och in, från bygderna runt
Lund och Uppåkra till en fibula som ger en kontaktyta i ett större Europa
under folkvandringstiden.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherInstitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Number of pages244
ISBN (Electronic)978-91-89213-82-1
ISBN (Print)978-91-89213-81-4
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameActa Archaeologica Lundensia Series altera in 8°
No.72
ISSN (Print)0065-0994
NameUppåkrastudier
Volume13

Subject classification (UKÄ)

  • Archaeology

Cite this