Byggnaden är en kropp och byggnadskonsten en kärlek : '...ett vällustigt nöje ...hur mycket man än gör det, vill man bara mer'

Torsten Weimarck

Research output: Contribution to journalArticle

379 Downloads (Pure)

Abstract

Om kroppsmetaforik i äldre arkitekturteori
Original languageSwedish
Pages (from-to)17-21
JournalByggnadskultur
Issue number1
Publication statusPublished - 1991

Subject classification (UKÄ)

  • Art History

Cite this