Byggteknikhistoria - några iakttagelser

Translated title of the contribution: History of building technology - some observations

Ove Pettersson

Research output: Book/ReportReportResearch

79 Downloads (Pure)

Abstract

Genom ett antal artskilda exempel - valda fran det byggnadstekniska området i vid mening - har vi nu försökt belysa några karakteristiska fenomen inom teknikhistorien. Från den inledande beskrivningen av geodesins utveckling har vi kunnat observera den växling, som skett historiskt av denna vetenskaps referensram. I den tidiga historien gav därvid studier av fenomen på jorden underlaget för uppfattningen om kosmos. I dag bildar i stället resultat fran studier av kosmos den väsentliga grunden för kunskapen om vår planets uppkomst, ålder, utveckling och dynamik.
Translated title of the contributionHistory of building technology - some observations
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Number of pages44
Volume3029
Publication statusPublished - 1986

Publication series

NameLUTVDG/TVBB--3029--SE
Volume3029
ISSN (Print)0282-3756

Subject classification (UKÄ)

  • Other Civil Engineering
  • Building Technologies

Cite this