Kateterablation - ny bot vid paroxysmalt förmaksflimmer. Fallbeskrivningar visar hur själva triggerfaktorn kan slås ut

Translated title of the contribution: Catheter ablation--new cure for paroxysmal atrial fibrillation. Case reports show how the trigger mechanism can be abolished

Ole Kongstad Rasmussen, Eva Hertervig, Erik Ljungström, Shiwen Yuan, Bertil Olsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (SciVal)

Abstract

Paroxysmalt förmaksflimmer initieras av extraslag
som ofta uppstår i lungvenerna.
Kateterablation av impulsledning från lungvenerna
kan bota paroxysmalt förmaksflimmer.
Även andra impulsursprung kan elimineras genom kateterablation,
förutsatt att lokalisationen kartläggs
elektroanatomiskt.
Translated title of the contributionCatheter ablation--new cure for paroxysmal atrial fibrillation. Case reports show how the trigger mechanism can be abolished
Original languageSwedish
Pages (from-to)4640-5
JournalLäkartidningen
Volume99
Issue number46
Publication statusPublished - 2002

Subject classification (UKÄ)

  • Cardiac and Cardiovascular Systems

Cite this