Civilsamhället som dörröppnare: Kanadas etableringsmodell i jämförelse med Sveriges

Translated title of the contribution: Civil society as dooropener: Canada's settlement model compared to Sweden's

Benny Carlson, Oskar Adenfelt, Johanna Hemberg

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Sverige och Kanada lyfts ofta fram som föregångsländernär det gäller mottagning och etablering av flyktingar.Även om ländernas system har många likheter harländerna valt olika vägar i integrationsarbetet. Kanadautmärker sig genom en modell där civilsamhället harhuvudansvaret för integrationen. Genom mångkulturellaserviceorganisationer startade och drivna av människormed invandrarbakgrund erbjuds komplett service tillinvandrare på ett och samma ställe. I Sverige har iställetden offentliga sektorn huvudansvaret.Den här studien belyser Kanadas etableringssystem,bland annat genom observationer på plats, för attsedan jämföra det med Sveriges. Studien drar slutsatserom de båda systemens för- och nackdelar och om vad Sverigeskulle kunna lära av Kanada.
Translated title of the contributionCivil society as dooropener: Canada's settlement model compared to Sweden's
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherFores
Number of pages50
ISBN (Print)978-91-87379-58-1
Publication statusPublished - 2019 May 28

Subject classification (UKÄ)

  • Economics and Business

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Civil society as dooropener: Canada's settlement model compared to Sweden's'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this