Abstract

Syftet med hemsidan är att presentera vetenskapliga artiklar inom miljö- och hållbarhetsforskning genom ett samspel mellan musik och text. Vi hoppas på detta sätt att kunna tillgängliggöra dessa fakta och frågeställningar för en bredare publik. På ett okonventionellt och nyskapande vis, genom att kombinera musik och illustrationer/recitation, vill vi föra ut budskapet om, och öka intresset för, hur kunskap från olika fält har hjälpt oss förstå problemens uppkomst, inverkan och lösningar.
Fyra teman ur forskningen från olika vetenskapliga discipliner som alla har en stark koppling till klimat och hållbarhetsfrågor har valts ut. Dessa visar på viktiga kunskapsområden som alla behövs för att arbeta med klimatfrågorna, och på betydelsefulla upptäckter och forskningsresultat från dessa områden.
Musik för klimatet är ett samarbete mellan LUCSUS (Lunds universitets center för hållbarhetsforskning), naturum Vattenriket, XL Big Band och kompositören Claus Sörensen.
Translated title of the contributionClimate Musik
Original languageSwedish
Place of Publicationhttps://musikforklimatet.se/
Media of outputMultimedia
Publication statusPublished - 2022 Mar 1

Subject classification (UKÄ)

  • Climate Research
  • Music

Artistic work

  • Composition
  • Web publication/site

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Climate Musik'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this