Coaching och handledning av grupper - inom universitets- och högskoleutbildning (e-bok)

Gunnar Andersson, Anders Persson

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Denna bok handlar om ett förändringsprojekt vid Lunds universitet som syftade till att förkorta studietiderna utan att kandidat- och magisteruppsatsernas vetenskapliga kvalitet påverkades negativt. Det omedelbara resultatet blev att andelen uppsatser som blev färdiga inom föreskriven tidsram ökade från under 10 % till över 50 % samtidigt som deras vetenskapliga kvalitet inte försämrades. I boken beskrivs och problematiseras projektets arbetssätt och resultat. Samtliga kandidat- och magisteruppsatser handleddes i grupper om 5-7 deltagare. Parallellt med grupphandledning infördes coaching för handledarna. Coachingen innebar att handledarna fortlöpande handleddes och "utbildades" i grupp samtidigt som de själva handledde sina studenter i grupp. I boken beskrivs hur man som handledare går tillväga för att skapa och upprätthålla ett konstruktivt gruppklimat som befrämjar goda studentprestationer. Vidare beskrivs i detalj hur det går till att coacha handledare. Behovet av förändringar som dessa sätts också in i det större sammanhang som utgörs av den högre utbildningens förvandling till massutbildning. Frågan "Vad är rätt kvalitet?" ställs också. Boken riktar således blicken mot hur studenter ska komma ut ur och inte endast in i högskolan. Den har skrivits i syfte att komma universitetslärare till undsättning i massutbildningen, kollegor som liksom vi har uppfattningen att fungerande universitetsutbildning kan och bör vara något omvälvande.
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages138
ISBN (Print)978-91-44-06385-0
Publication statusPublished - 2010

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences
  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociologi
  • handledning
  • coaching
  • uppsatser
  • grupphandledning
  • sociology
  • utbildningsvetenskap
  • educational sciences

Cite this