Compatibility between flooring materials on concrete - development of test method

Bertil Persson

Research output: Book/ReportReportResearch

50 Downloads (Pure)

Abstract

I syfte att utveckla en ny provningsmetod för golvmaterial/system på betong beträffande fläkningskraft, relativ fuktighet och emissioner av organiska ämnen studerades 60 provkroppar. Provkroppen, tre identiskt lika av vardera i syfte att studera noggrannheten, byggdes upp som ett verkligt golv inuti en stålform (standard ventilationsdelar i stål - lock och fläns) vilken satt kvar under hela testperioden. I botten av formen göts betong upp till 8 mm under ovankanten vilken torkades under en månad, av två olika kvalitéer antingen med vattencementtal 0.40 eller med vattencementtal 0.60. Ovanpå betongen inuti stålformen göts 8 mm avjämningsmassa som torkades ut en månad, av två olika kvalitéer. Tre olika typer av ytbeläggning användes, linoleum, gummi och PVC, vilka applicerades antingen med alkalibeständigt lim eller med standard polyakrylatlim.
Original languageEnglish
PublisherDivision of Building Materials, LTH, Lund University
Number of pages107
Volume3131
ISBN (Print)91-631-8581-4
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameReport TVBM
Volume3131
ISSN (Print)0348-7911

Subject classification (UKÄ)

  • Materials Engineering

Keywords

  • emissioner
  • fukt
  • golvbeläggningar
  • betong
  • provningsmetoder

Cite this