CompositiOnline - En nätbaserad ljudkompositionsverkstad - Presentation och beskrivning av internetsidan och vägen fram till en första version

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

112 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Number of pages29
Publication statusUnpublished - 2008

Bibliographical note

Högskolepedagogisk projektkurs
Musikhögskolan i Malmö 2007-2008
5p

Subject classification (UKÄ)

  • Music

Cite this