Delaktighet under hot

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Abstract in Undetermined
I Antoinette Hetzlers senaste bok, Delaktighet under hot, presenteras en inträngande studie av avstämningsmötet som utredningstekniskt hjälpmedel för Försäkringskassan. Professor Hetzler visar övertygande att även detta nya sätt att arbeta med långa sjukfall har misslyckats; sjukfallen blir inte kortare och antalet långtidssjuka som återgår i ordinarie arbete blir inte större. Istället har kassans verksamhet byråkratiserats, och sjukförsäkringens legitimitet har naggats i kanten.
Original languageSwedish
PublisherBokbox förlag
Number of pages135
ISBN (Print)978-91-86980-46-7
Publication statusPublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • sociologi
  • försäkringskassa
  • långtidssjukskrivning
  • avstämningsmöte
  • utredningsteknik

Cite this