Demokratirelevant forskning inom ämnet psykologi

Anna Kemdal Pho

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Inom psykologins ämnesområde finns en växande tendens till att ett nytt forskningsfält kring politisk psykologi håller på att etableras i kontakt med den internationella forskningen. Informella nätverk finns även i Sverige. Av relevans för demokratibegreppet förekommer i Sverige forskning inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi, rättspsykologi och kognitiv psykologi. Forskningen kan relateras till många olika aspekter och nivåer av demokrati, till exempel valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Forskning är också kopplad till olika demokratiska värden eller dygder, till exempel kritisk rationalism, solidaritet och delaktighet. En del av forskningen handlar om praktiska eller mänskliga förutsättningar för demokrati. Den förekommer inte sällan i anslutning till tvärvetenskapliga samarbetsprojekt.
Original languageSwedish
Title of host publicationSvensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser. En kartläggning av forskningen under perioden 1990–2003 utförd av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag (Vetenskapsrådets rapportserie; 15)
PublisherVetenskapsrådet
Pages106-118
Volume15
ISBN (Print)91-7307-042-4
Publication statusPublished - 2003

Publication series

Name
Volume15
ISSN (Print)1651-7350

Subject classification (UKÄ)

  • Psychology

Cite this