Den anklagade tittaren: Strategiskt publiktilltal i satiriska anklagelser

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Offentliga anklagelser leder ofta till kontrovers. Anklagelser har studerats utifrån hur de ger upphov till vissa typer av försvar, liksom hur en anklagande part kan övertyga om skuld och förstärka uppfattningen om anstötligheten i en handling. Vi undersöker ett satirprogram som strategisk handling, med särskilt fokus på hur dess anklagelses retoriska struktur strategiskt möjliggör vissa gensvar och motverkar andra. Vi visar hur ett inslag i nyhetssatirprogrammet Svenska nyheter konstruerade en komplex anklagelse mot det svenska friskolekösystemet, och mot karaktären hos den utbildade medelklass som främst använder systemet. Inslagets konstruktion placerar den anklagade medelklassen som adresserad publik i tre olika subjektspositioner, och relationen dem emellan motiverar botgöring snarare än försvar. Analysen visar hur en växlande positionering av samma grupp som domare, offer och anklagad kan fylla särskilda funktioner i anklagelser som anger vägar till upprättelse och öppningar för försoning.
Original languageSwedish
JournalRhetorica Scandinavica
Publication statusPublished - 2021 Sept 1

Subject classification (UKÄ)

  • Other Humanities not elsewhere specified

Cite this