Den första månaden efter förlossningen. Kvinnor och män som föräldrar efter barnets födelse

Birgitta Rydén

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Studiens syfte var att undersöka hur många föräldrar som efter förlossningen önskade kontinuitet mellan graviditet och nyföddhetsperiod genom ett hembesök av den barnmorska som man lärt känna under graviditeten, hur dessa kvinnor och män formulerade sina erfarenheter och behov, om de skilde sig från föräldrar som inte önskade hembesök och om resultatet kunde ge synpunkter på en individualiserad hälsovård i nyföddhetsperioden. Önskan om bekräftelse, traumatiska förlossningsupplevelser, osäkerhet i relationen till barnet, påfrestningar och krissituationer kunde avslöjas i probandgrup¬pen som önskade hembesök (15% av inskrivna vid en mödravårdscentral). I jämförelse med en kontrollgrupp förekom fler av annan nationalitet än svensk och fler belastande omständigheter i probandgruppen: fler kvinnor med kroppsliga och psykiska besvär och fler parförhållanden med bristande samförstånd. Metoden kan ge riktlinjer för individualiserad hälsovård med möjlighet att bekräfta och stödja föräldrar, utifrån deras egna önskemål, i det tidiga samspelet med barnet.
Original languageSwedish
PublisherInstitutionen för psykologi, Lunds universitet
Number of pages34
VolumeVol 1 nr 3
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NamePsykologiska rapporter från Lund
VolumeVol 1 nr 3
ISSN (Print)1404-8124

Subject classification (UKÄ)

  • Psychology

Keywords

  • individualiserad hälsovård
  • stöd
  • kris
  • påfrestningar
  • post partum
  • barnafödande
  • genus
  • graviditet

Cite this