Den fantastiska grammatiken : en minimalistisk beskrivning av svenskan

Christer Platzack

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Varför vet alla med svenska som modersmål att det heter "en intressant bok" och inte "en bok intressant"? Det beror på vår fantastiska, inre grammatik.
Insikten om hur man uttrycker sig på modersmålet är något som barnet lär sig under de första levnadsåren, och redan i treårsåldern behärskar barnet huvuddelen av de omedvetna regler och principer som styr hur meningarna i modersmålet är uppbyggda. Dessa regler och principer är vår inre grammatik, som i sin tur utgör en del av vår biologiska uppbyggnad.
I sin vardagliga betydelse är grammatiken en bok där vi hittar uppgifter om hur olika ord böjs, hur ordklasser och satsdelar definieras, vilken ordning leden i en sats kommer i etc. Där beskrivs enbart den yttre grammatiken, dvs. den grammatik som kan beskrivas med utgångspunkt från språkprov, korpusar och andra källor som visare hur olika språkbrukare har använt sin inre grammatik. Den yttre grammatiken är ett socialt fenomen, den inre ett biologiskt.
I normala fall är vi inte medvetna om den inre grammatiken. Den är osynlig. Och när grammatiken synliggörs i grammatikböcker upplevs den ofta som besvärlig och rentav farlig, som något lärare och elever stönar över i skolan. Men den inre, osynliga grammatiken som vi har i vårt huvud är inte farlig. Däremot är den okänd för de flesta, trots att vi ständigt använder den, på samma sätt som musklernas samspel med senor och skelett när vi går är okänt för de flesta av oss. Men när det okända görs synligt framträder ett fantastiskt system av samspelande strukturerade relationer där små, till synes obetydliga detaljer kan ha genomgripande effekter.
I Den fantastiska grammatiken utgår professor Christer Platzack från det minimalistiska programmet, som är den senaste utvecklingen inom ramen för den generativa grammatiken, där Noam Chomsky är ett av de ledande namnen. Med svenskans grammatik i centrum ger han en översiktlig presentation av hur grammatiken förenar form och innehåll, hur språkets struktur kan beskrivas med närmast matematiska kalkyler där ord kan föras in för att generera fullständiga meningar.
Original languageSwedish
PublisherNorstedts Förlag
Number of pages278
ISBN (Print)978-91-1-302842-2
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)

Subject classification (UKÄ)

  • Languages and Literature

Free keywords

  • grammatik
  • det minimalistiska programmet
  • språk
  • svenska

Cite this