Den frivilliga döden: Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv

Yvonne Maria Werner (Editor), Birgitta Odén (Editor), Bodil E Persson (Editor)

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Få fenomen har varit föremål för så skiftande bedömningar genom historien som självmordet, den frivilliga döden. Sättet att hantera självmordsproblematiken speglar normer, värderingar och attityder, kort sagt den världsbild som präglar ett samhälle. I denna bok belyses självmordsproblematiken i ett historiskt perspektiv med fokus på det tidigmoderna svenska samhället. Hur var den mentala miljö utformad som vid denna tid lade restriktioner på individens ”frihet” att välja döden? Vilka var orsakerna till att vissa människor valde att ta sitt liv? Hur agerade man från samhällets sida? Detta är några av de frågor som behandlas i detta arbete.
Original languageSwedish
PublisherCura förlag
Number of pages298
ISBN (Print)91-89091-094-4
Publication statusPublished - 1998

Subject classification (UKÄ)

  • History

Cite this