Den koloniala bumerangen. Från schibbolet till körkort i svenskhet

Michael Azar

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Ett spöke hemsöker Europa – kolonialismen. Den koloniala
urscenen mellan herren och slaven har bytt skepnad och framkallat
ett europeiskt krismedvetande: de före detta barbarerna
och underlägsna raserna kan inte längre hållas på säkert avstånd.
De bortträngdas återkomst. Eller om man så vill, den koloniala
bumerangen vänder åter. Här undersöks
dess rörelse från den så kallade upptäckten av Amerika, via det
ockuperade Irak och ett Frankrike i lågor, till svenska fantasier
om invandraren.
Original languageSwedish
PublisherBrutus Östlings Bokförlag Symposion
ISBN (Print)91-7139-739-6
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

 • History of Ideas

Free keywords

 • Lösenord
 • makt
 • gränser
 • vi-dom
 • det symboliska objektet
 • Chamoiseau
 • exil
 • staden
 • Gauguin
 • exotism
 • Kafka

Cite this