Den komplexa vården - om komplexitet och komplexa processer inom hälso- och sjukvården

Research output: Book/ReportReportResearch

4 Downloads (Pure)

Abstract

Hälso- och sjukvården står inför en mängd förändringar
och en allt mer komplex och utmanande situation, världen över. Förändringarna sker tvärsektoriellt
och på alla plan: Ökad kundfokusering, nya rön om styrning och ledning, forskningsframsteg, ny teknik, ny vårdpraxis, öppna kvalitetsjämförelser, kompetensspecialisering och maktförskjutningar. Förändringarna
sker inte bara lokalt utan även regionalt och globalt – vi kommer alltså inte att kunna hålla förändringarna på avstånd, även om många gärna vill fortsätta att ”tro och göra så som vi alltid gjort”. En förutsättning för att kunna möta dagens verklighet är ett öppet syn- och tankesätt för nya och för tiden anpassade angreppssätt och modeller.
Sammantaget betyder dessa pågående förändringar att hälso- och sjukvårdssektorn står inför en alltmer komplex och svåröverblickad verklighet. Denna verklighet måste såväl vårdpersonal som forskarna lära sig att hantera. Det blir också allt viktigare för dessa organisationer, om de vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga,
kostnadseffektiva och värdeskapande, att de inriktar sin verksamhet på “effectiveness”, det vill säga att göra rätt saker hellre än att fortsätta fokusera enbart på “efficiency”, det vill säga att göra saker rätt.
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
ISBN (Print)978-91-7261-077-4
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameUtgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2007

Subject classification (UKÄ)

  • Other Mechanical Engineering

Keywords

  • hälso- och sjukvård
  • informationsteknologi

Cite this