Den kvantifierade konsumenten: Om behovet av tillit och transparens på datadrivna marknader

Research output: Book/ReportReportResearch

199 Downloads (Pure)

Abstract

I kärnan av den digitala ekonomin finns idag användning av individrelaterad information, ofta reglerad i termer av personuppgifter. Som konsument är det dessvärre allt svårare att bedöma när den samlas in, hur den används och vilka aktörer som hanterar den över tid, vilket riskerar att undergräva den tillit som ofta är en förutsättning för en fungerade digital marknad. Denna policy brief använder sig av konsumentperspektivet främst för att tydliggöra några av de viktigaste informationsasymmetriska motsättningar som är i störst behov av att adresseras utifrån ett policyperspektiv. Framförallt fokuseras 1. bristen på transparens, 2. samtyckets inneboende begränsningar och 3. hur vi ska förstå den s.k. integritetsparadoxen med att konsumentbeteendet inte riktigt matchar uttryckta värderingar på området.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherFores
Number of pages7
Volume2018
Edition1
Publication statusPublished - 2018 Feb 19

Publication series

NamePolicy Brief

Subject classification (UKÄ)

  • Engineering and Technology

Cite this