Den Nygröna Människan: En översikt av landsbygdens status i förändring

Research output: Other contributionMiscellaneousResearch

Abstract

Dikotomin mellan den urbanisering och landsbygd har de senaste åren blivit starkare. Denna rapport sammanfattar samhällsvetenskaplig forskning om samt utforskar empiriskt hur denna dikotomi har konstruerats socialt och kulturellt. Flera sociala trender identifieras och diskuteras.
Original languageSwedish
Short descriptionRapport för Jordbruksverket
Media of outputOnline
PublisherJordbruksverket
Number of pages24
Publication statusPublished - 2012 Jun 1

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this