222 Downloads (Pure)

Abstract

Denna rapport är slutprodukten av ett projektarbete inom ledarskapsprogrammet AKKA III år 2009 och undersöker den paradoxala situation som uppstår då forskargrupper fungerar som verksamhetsbärande enheter samtidigt som deras formella roll i organisationen är oklar. Detta väcker frågeställningar som är relevanta ur ett ledarskapsperspektiv: Vad är egentligen en forskargrupp? Vilka olika typer av forskargrupper finns det? Vad sker under olika forskargruppers livscykel? Hur ser
könssammansättningen ut i de undersökta forskargrupperna? Vilka perspektiv på
ledarskapet finns inom och ovanför forskargrupperna? Hur är ledarskap i en forskargruppskontext
kopplat till genus och mångfald? Vilka kulturella föreställningar
om maskulinitet och femininitet råder i detta ledarskap? Hur beskrivs och synliggörs
forskargrupper av universitetet? Hur kan universitet utveckla det omgivande stödet
till forskargrupperna så att deras verksamhet kan utvecklas, utan att skapa en alltför
tung och kostsam byråkrati?
Vi gör inte anspråk på att ge uttömmande svar på alla dessa frågor, men vi har
påbörjat en faktabaserad undersökning av ovan nämnda frågeställningar som ligger
till grund för den vision som detta arbete mynnar ut i. Visionen kan sammanfattas i
följande tre huvudpunkter, som vidare beskrivs och diskuteras i denna rapport:
(1) Synliggjorda och erkända forskargrupper
(2) Omgivningens goda stöd för en fruktbar livscykel
(3) Ledarskap för ett gott forskargruppsklimat
Original languageSwedish
Title of host publicationAKKA AKademiska Kollegors Ansvar - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2008-2009
EditorsInger Lövkrona, Cecilia Agrell, Kajsa Widén
PublisherLund University
Pages99-131
ISBN (Print)978-91-633-6386-3
Publication statusPublished - 2010

Subject classification (UKÄ)

  • Other Social Sciences not elsewhere specified

Keywords

  • academic leadership

Cite this