Den (o)villkorade gymnasieskolan - en förpliktande rättighet och skyldigheten att välja bort yrkesutbildningar

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

I kapitlet problematiseras den sociala rättigheten till skolutbildning
på gymnasial nivå i Sverige med fokus på yrkes- och
lärlingsutbildning utifrån ett medborgarskapsperspektiv. Syftet är att analysera hur ungdomarnas sociala rättighet till gymnasial utbildning förverkligas av statliga och kommunala aktörer. Jag avgränsar mig till att studera hur skolrepresentanter och tjänstemän på lokal nivå, som företräder verksamheter av betydelse för gymnasieelevernas studietid,
förhåller sig till och reflekterar om gymnasiestudier och gymnasial
yrkes- och lärlingsutbildning. Slutsatsen är att rättigheten till gymnasiala studier, en rättighet som är till för att ge ungdomarna bildning, kunskaper, färdigheter inför deras arbetsmarknadsetablering samt minska social snedrekrytering till högre utbildning, administreras genom att skapa nya sociala risker för arbetslöshet, studieavhopp och social exkludering.
Original languageSwedish
Title of host publicationYrkesutbildning för morgondagens arbetsliv
EditorsAlexandru Panican
PublisherDialogos Förlag
Pages85-110
ISBN (Print)978-91-7504-278-7
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

 • Social Work

Keywords

 • rättighet
 • social rättighet
 • medborgare
 • medborgarskap
 • yrkesutbildning
 • lärlingsutbildning
 • teoretiska ämnen
 • formellt medborgarskap
 • sociokulturellt medborgarskap
 • arbetslöshet
 • ungdomsarbetslöshet
 • exkludering
 • risk
 • social risk
 • studieavhopp
 • moralisering
 • skolförlagd utbildning
 • studieförberedande program
 • yrkesprogram
 • deliberativ
 • medborgaranda
 • produktiv arbetstagare

Cite this