Den Stigberoende Upphovsrätten. Om konsekvenserna av rättslig inlåsning i en digital tid

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

97 Downloads (Pure)

Abstract

Denna artikel analyserar den Europeiska upphovsrättens stigberoende (path dependence) i termer av en rättslig inlåsning oförmögen att anpassa sig till nyare sociala praktiker i ett digitalt samhälle. Artikeln härleder inlåsningen till framförallt tre huvudskäl relaterade till a) transaktionskostnader, b) makt, och c) nyckelmetaforers relation till tankestrukturer. Genom att analysera den moderna europeiska upphovsrättsliga trenden konstateras i artikeln att upphovsrätten sedan länge är etablerad genom en rad internationella fördrag, vilka förstärkts i både sin grad av strikt reglerade undantag och kriminalisering av vissa handlingar (Infosoc) och verkställighet (Ipred) inom EU när den ställts inför den digitala utmaningen. Detta leder även till att internetleverantörernas roll som neutrala förmedlare av datatrafik börjat ifrågasättas av både upphovsrättslobby och politiska aktörer på europeisk nivå (Datalagringsdirektivet, Telekompaketet), vilket även synts i läckta utkast till internationella handelsavtal med upphovsrättslig prägel (ACTA). Denna utveckling mot mer kriminalisering, de långa skyddstiderna och fler sanktioner blir intressant framförallt i relation till de delar av upphovsrätten som upplever bristande legitimitet och stöd i sociala normer som uppstått i den digitala teknologins kölvatten, delvis som en följd av regleringens icke-adaptiva rigiditet och retrospektiva inlåsning. Detta påverkar därför balanseringen av personlig integritet kontra generell övervakning online till fördel för vad som kan beskrivas som ett traditionellt förankrat upphovsrättsligt särintresse på bekostnad av ett mer allmänt.
Original languageSwedish
Pages (from-to)122-146
JournalRetfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Volume34
Issue number4
Publication statusPublished - 2011

Subject classification (UKÄ)

 • Law and Society
 • Information Systems, Social aspects

Keywords

 • tankefigurer
 • metaforer
 • makt
 • transaktionskostnader
 • ACTA
 • Telekompaketet
 • datalagring
 • Infosoc
 • Ipred
 • inlåsning
 • path dependence
 • upphovsrätt
 • stigberoende

Cite this