Den successiva relevansens princip — några reflektioner med anledning av Högsta domstolens domvillobeslut i NJA 2019 s. 802

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Under mitt dryga år som doktorand i processrätt på juridiska fakulteten vid
Lunds universitet har frågor om i vilken turordning en domstol ska pröva olika faktapåståenden inom ramen för ett dispositivt tvistemål uppkommit förvånansvärt ofta. Vid diskussioner med domare, advokater och akademiker har åsikterna inte alltid varit samstämmiga och när jag hänvisat till vad vi inom processrätten kallar den successiva relevansens princip har förståelsen för denna princip varierat. När Högsta domstolen (HD) i oktober 2019 tydliggjorde sin syn på frågan var det därför ett välkommet klargörande. I artikeln presenteras några reflektioner med anledning av domstolens uttalande.
Original languageSwedish
Pages (from-to)546-570
Number of pages24
JournalSvensk Juristtidning
Issue number7/20
Publication statusPublished - 2020

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • Civil and criminal procedure

Cite this