Den vackra och erkända patriarchalismen : den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Search results