Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

400 Downloads (Pure)

Abstract

Union density still is very high in Sweden. The considerably raised fees to union unemployment funds made by the centre-right government in January 2007 have caused a fall of union density of a magnitude quite unique in modern Swedish history: from 77% in 2006 to 71% in 2008 (annual averages; full-time students working part-time excluded). In private sector union density declined from 71% in 2006 to 65% in 2008. In the same period density of employers' associations increased from 77% to 80% (the share of workers in firms affiliated to employers' associations). As a result Swedish employers now are considerably better organised than the workers. That was not the case as late as in the year 2000 when private sector union density was 75% and density of employers' organisations 74% (private sector). Blue-collar unions were exposed to the largest losses (in general fees of blue-collar unemployment funds were raised more than those of white-collar funds). In 2008 union density of white-collar workers was somewhat higher (72%) than among blue-collar workers (71%). Between 2005 and 2007 the coverage of collective agreements declined from 94% to 91% (in private sector from 90% to 87%).
Original languageSwedish
Pages (from-to)11-28
Number of pages18
JournalArbetsmarknad & Arbetsliv
Volume15
Issue number2
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
<a href=http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=1836>Om tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv</a>
</br>
</br>

<strong>Anders Kjellbergs forskning om det fackliga medlemsraset har sedan hösten 2006 i media presenterats och kommenterats vad gäller</strong>
<br>
(1) förutsägelsen om ett fackligt medlemsras inför den borgerliga alliansregeringens kraftiga höjning av a-kasseavgifterna från 1 januari 2007,
<br>
(2) det stora medlemsras som inträffade med början 2007, samt
<br>
(3) den i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 2 2009 publicerade artikeln om medlemsraset under 2007 och 2008.
<br>
(4) första året i modern tid då den fackliga anslutningen i Sverige inte stiger då en högkonjunktur övergår i en djup lågkonjunktur
<br>
<br>
<strong>(1) HÖSTEN 2006: FÖRVÄNTAT FACKLIGT MEDLEMSRAS TILL FÖLJD AV DEN FÖRESTÅENDE HÖJNINGEN AV A-KASSEAVGIFTERNA</strong>
<br>
<br>

TCO-tidningen nr 7 2006: ”Koppling mellan fack och a-kassa luckras upp” (sid. 6). Webbupplagan 18/5 2006
<br>
<br>
Sif-tidningen 11/9 2006: “Var femte medlem kan gå ur facket”: <a href=http://www.kollega.se/index.cfm?c=5385>Läs här</a>
<br>
Utdrag ur artikeln: Man kan anta att facket tappar 20 procent av sina medlemmar, om den borgerliga alliansens a-kasseförslag blir verklighet. Det säger forskaren Anders Kjellberg vid Arbetslivsinstitutet. Alliansens förslag innebär att kostnaden för att vara med i a-kassan ökar med minst 4 000 kronor per år för de flesta Sifmedlemmar. Om det blir borgerlig valseger kommer samtidigt ersättningen från a-kassan att försämras. Då kommer många att ifrågasätta om de ska vara med, tror Anders Kjellberg, som länge forskat om motiven till fackligt medlemskap.
<br>
- Man kan räkna med att var femte medlem kan försvinna inom några år, endast av det skälet. Sedan kan fler försvinna av andra anledningar, som att industrijobben blir färre.
<br>
- Om a-kassan blir obligatorisk, som alliansen vill, kan den bli en kvarnsten för facket. Den sammanlagda kostnaden kan kännas för hög för många. Därför kan det bli avgörande att man skiljer på avgifter till a-kassa respektive fackförbund.
<br>
Kjellberg menar att a-kassan länge varit en stark anledning till att så stor andel av svenskarna varit med i facket, men nu kan detta snabbt ändras.
<br>
- Det kan bli jätteproblem för vissa förbund, särskilt dem som redan har höga avgifter och medlemmar med låga löner.
<br>
- Färre medlemmar blir inte bara en ekonomisk förlust. För Sifs del skulle det innebära en allvarlig försvagning av verksamheten ute på arbetsplatserna.
<br>
<br>
Sif-tidningen nr 8 2006: “Medlemsavgiften kan fördubblas efter alliansens seger”. Webbupplagan 13/9 2006: <a href=http://www.kollega.se/index.cfm?c=5391>Läs här</a>
<br>
Utdrag ur artikeln:
Kostnaden för att vara med i Sif och a-kassan kommer att öka med 352 kronor per månad för dem som tjänar 25 000-30 000 kronor. Det visar nya beräkningar av den borgerliga alliansens förslag. Anders Kjellberg vid Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Niklas Hjert på Sif tagit fram nya siffror, som visar exakt vad som väntar efter en eventuell borgerlig valseger.
En medlem med normalinkomst har i dag en kostnad på 355 kronor per månad för medlemskap, inklusive a-kassa och inkomstförsäkring. Efter skattereduktion blir nettokostnaden 253 kronor. Alliansen vill höja a-kasseavgifterna och avskaffa skattereduktionen. Det skulle innebära att kostnaden ökade till 605 kronor.
Om en sådan stor summa plötsligt står på lönebeskedet lär många tycka att det blir för dyrt. Anders Kjellberg tror dock att om avgifterna till a-kassan och facket redovisas separat kommer folk att se att den stora kostnaden är a-kassan.
<br>
- Genom att arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk kommer man inte undan avgiften till a-kassan. Fackavgiften kan då framstå som relativt blygsam. Å andra sidan är det ju den som folk kan avstå från så en del kommer nog att låta bli att gå med i facket eller välja att gå ur. Av det skälet kan man uppskatta att 10-15 procent av medlemmarna försvinner från Sif inom några år. (…). Hoppet för Sif är att inkomstförsäkringen kan locka dem som tjänar över 20 000 kronor, med tanke på att alliansens förslag innebär sänkt ersättning från a-kassan och att allt fler slår igenom taket för full ersättning, säger Anders Kjellberg.
<br>
<br>
Sif-tidningen 18/9 2006: “Sif intensifierar försöken att stoppa alliansens a-kasseförslag”: <a href=http://www.kollega.se/index.cfm?c=5398>Läs här</a>
<br>
<br>
LO-tidningen nr 29, 22/9 2006: ”Facket kan förlora var femte medlem. Ökade kostnader för a-kassan väntas slå hårt mot LO-förbunden” (sid. 1) och ”Medlemmarna flyr när a-kassan höjs. En av fem lämnar facket när a-kassan blir dyrare och medlemskapet obligatoriskt” (sid. 5). Webbupplagan: ”Medlemmarna flyr när a-kassan höjs. Var femte medlem kan på sikt lämna facket som en effekt av alliansens nya a-kassa”: <a href=http://www.lotidningen.se/?id_item=3668>Läs här</a>
<br>
Utdrag ur artikeln:
Var femte LO-medlem kan på sikt lämna facket som en effekt av alliansens nya a-kassa.
Den bedömningen gör en av Sveriges främsta arbetsmarknadsforskare, Anders Kjellberg, Arbetslivsinstitutet. Han har under många år studerat fackets organisationsgrad samt relationer på arbetsmarknaden.
<br>
– Nyttan av fackmedlemskap vägs ofta mot kostnaden. A-kassan kan bli en kvarnsten kring fackets hals, säger Anders Kjellberg.
<br>
Alliansens plan är att göra a-kassan obligatorisk för alla som jobbar minst halvtid, samt höja avgiften med som mest 300 kronor i månaden. Detta innebär, enligt Anders Kjellberg, att ett viktigt rekryteringsverktyg försvinner för facket, och LO-förbunden kan tappa så mycket som 20 procent av sina medlemmar. Visserligen har a-kassan som rekryteringsargument urholkats ända sedan 1980-talet då allt fler direktansluter sig till a-kassorna. Men genom att införa ett obligatoriskt medlemskap försvinner verktyget helt för facket. Då kostnaderna för a-kassa och fackmedlemskap ökar är risken att många väljer att spara pengar genom att säga upp sitt medlemskap i facket eller att avstå från att gå med. Troligen kommer de nya a-kassereglerna även leda till ett medlemstapp för förbunden i TCO och Saco.
<br>
– Men avhoppen blir färre hos dem, bedömer Anders Kjellberg. Tjänstemännens fackavgift är i allmänhet lägre och deras lön är högre vilket gör att fler anser sig ha råd att vara kvar i facket.
<br>
Risken för fackförbunden är att alliansens a-kasseförslag sätter igång en ond spiral. Om medlemstalet sjunker på grund av de nya förutsättningarna för a-kassan kan det innebära att antalet fackklubbar, som redan i dag blir allt färre, minskar ännu mer dramatiskt. Det betyder i sin tur att allt färre kommer i kontakt med fackliga representanter och att det blir ännu svårare att rekrytera nya medlemmar.
<br>
<br>
ST Press nr 12, 29/9 2006: “’Nytt Sverige’ dröjer” (sid. 12-14). Webbupplagan 27/9 2006: <a href=http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=11160>Läs här</a>
<br>
Utdrag ur artikeln: Sture Nordhs farhåga att höjd a-kassa kan leda till att facket tappar medlemmar får stöd av forskaren Anders Kjellberg vid Arbetslivsinstitutet.
Han uppskattar att tjänstmannafacken kan förlora 10–15 procent och LO-förbunden så mycket som 20 procent av medlemskåren på några års sikt, bara genom höjd a-kassa och slopad skattereduktion för fackförenings- och a-kasseavgiften.
<br>
–Det gör den totala kostnaden så hög att många väljer bort avgiften till facket, särskilt de som har låga inkomster. Det kommer också att bli svårare att rekrytera nya medlemmar, säger han.
<br>
Effekten förstärks om den nya regeringen genomför planerna på att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. Då är a-kassan inte längre ett rekryteringsargument för facket. Det är heller inte möjligt att spara in kostnaden för a-kassan. Däremot är fackligt medlemskap fortfarande frivilligt. I en del fall kan det bli upp till 400 kronor dyrare per månad eller nästan 5000 kronor per år att vara med i facket och a-kassan. STs medlemmar kan dock klara sig lindrigare undan än många andra eftersom arbetslösheten inom STs a-kassa är relativt låg.
<br>
–Då bör förlusten av medlemmar inte behöva bli så allvarlig som i andra förbund, säger Anders Kjellberg.
<br>
Han rekommenderar att man i fortsättningen redovisar avgiften till facket och a-kassan separat på lönebeskedet. Det är ett sätt att tydliggöra att det är den obligatoriska a-kassan som (i de flesta fall) kommer att kosta mest.
<br>
–Det kan betyda en del. Möjligen kan det dämpa medlemsflykten, tror Anders Kjellberg.
<br>
Men är det klokt av den nya regeringen att föra en politik som slår så hårt mot det fackliga medlemskapet?
<br>
–Ja, om man vill försvaga facket kan det vara en klok politik. Det är inte otänkbart att det är precis det man vill. Även om alliansen sagt sig älska kollektivavtalen är det mycket möjligt att de tycker att fackets makt bör minskas, säger Kjellberg.
<br>
<br>
TCO-tidningen nr 13 2006: ”Anders K.” (sid. 8-9). Webbupplagan 18/10 2006. Utdrag ur artikeln: ”Anders Kjellberg bedömer att regeringens planer på att kraftigt höja egenavgiften till a-kassan på några års sikt kan leda till att facket tappar 10-15 procent av medlemmarna. Störst risk löper LO-förbunden som kan tappa 20 procent av sina medlemmar. – Det är en grov uppskattning och det kommer säkert att ta ett antal år. Det är två processer som sätts igång. Dels de som blir missnöjda och går ur. Dels kan de nya på arbetsmarknaden välja att inte gå med. Att tjänstemännens organisationer kommer tt klara sig något bättre beror på deras lägre avgifter, medlemmarnas bättre ekonomi och betalningsförmåga samt på att deras tilläggsförsäkringar blir ett starkare rekryteringsargument när a-kassan urholkas ytterligare. Effekten slår igenom fullt ut först efter flera år när dagens ganska välorganiserade löntagare går i pension.”
<br>
<br>
Inslag 20/10 2006 i Aktuellt kl 18 och TV1 Rapport kl 19.30 (som förstanyhet, <a href=http://smdb.kb.se/catalog/id/003119538> se här</a> och klicka på Anmärkningar för information om sändningens innehåll) om befarat fackligt medlemsras med anledning av den kommande kraftiga höjningen av a-kasseavgifterna och införande av obligatoriskt medlemskap i a-kassan.
<br>
<br>

LO-tidningen 17/11 2006: ”Var tionde lämnar facket. Facket väljs bort när a-kassan chockhöjs”: <a href= http://www.lotidningen.se/?id_item=4580>Läs här</a>
<br>

Sydsvenskan 5/1 2006: ”Medlemsras inom industrifacken. Men det är inte medlemmarna som flyr. Att industrin sysselsätter allt färre är den viktigaste förklaringen”: <a href=http://sydsvenskan.se/sverige/article134632/Medlemsras-inom-industrifacken.html>Läs här</a>
<br>

Sydsvenskan 22/9 2006: ”Svagare fack med höjd a-kassa” (TT / Maria Victorin)
<br>

Sydsvenskan 25/9 2006: ”Höjd a-kasseavgift kan försvaga facken” (TT)
<br>

TT 16/11 2006: ”Analys: A-kassan hot mot facken”
<br>

Sydsvenskan 16/11 2006: Facket strider för sin överlevnad” (TT / Olle Lindström): <a href=http://sydsvenskan.se/ekonomi/article196833/Facket-strider-for-sin-overlevnad.html>Läs här</a>
<br>

Göteborgs-Posten 7/1 2006: ”Medlemsras inom industrifacken” (Men det är inte medlemmarna som flyr. Att industrin sysselsätter allt färre är den viktigaste förklaringen).
<br>

Göteborgs-Posten 23/9 2006: ”Höjd a-kassa ger svagare fack” (TT)
<br>

Värmlands Folkblad 28/9 2006 (ledaren): "Facken redo för fajt": <a href=http://www2.vf.se/vf/docs/showArtikel.asp?nyhetsID=ee115c44f27c1c8258ef82e82e918642>Läs här</a>
<br>

Fokus 29/9 2006: ”Intressekonflikt”. <a href=http://www.fokus.se/2006/09/intressekonflinkt/>Läs här</a>
<br>

Journalisten 17/10 2006: ”Förbundet kan tappa var tionde medlem”. <a href=http://www.journalisten.se/artikel/11939/foerbundet-kan-tappa-var-tionde-medlem>Läs här</a>
<br>

Skolvärden 23 november 2006: ”Ny a-kassa klyver känslor” (sid. 2-4)
<br>

SKTF-tidningen nr 15 2006: ”Det blir dubbelt så dyrt”
<br>

Helsingborgs Dagblad 15/12 2006: ”Nya prövningar väntar fackförbunden”: <a href=http://hd.se/inrikes/2006/12/15/nya-proevningar-vaentar/>Läs här</a>
<br>

Helsingborgs Dagblad 15/12 2006: ”Forskare spår färre medlemmar i framtiden”: <a href=http://hd.se/inrikes/2006/12/15/forskare-spaar-faerre-medlemmar-i/>Läs här</a>
<br>
<br>

<strong>(2) MEDLEMSRASET ETT FAKTUM FRÅN JANUARI 2007</strong>
<br>
<br>
Vårdfacket 2/3 2007: ”A-kassan – en kris för facket”: <a href=http://www.vardfacket.nu/Vanstermeny/Senaste-numret/Artikelarkivet/-2007-/A-kassan---en-kris-for-facket/>Läs här</a>
<br>

SKTF-tidningen nr 2 2007: ”Facket svagare utan a-kassa. Svenska modellen hotas anser forskare”. Webbupplagan 31/1 2007: ”Skilsmässa mellan fack och a-kassa leder till svagt fack”: <a href=http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=7531>Läs här</a>
<br>

SKTF-tidningen nr 5 2008: ”Många väljer facket framför a-kassan”. Webbupplagan 12/3 2008: <a href=http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=8797#>Läs här</a>
<br>

Byggnadsarbetaren: "Flest byggnadsarbetare lämnar facket". Webbupplagan 14/12 2007: <a href=http://www.byggnadsarbetaren.se/templates/bct_18.aspx?number=45887&category=21>Läs här</a>
<br>

Helsingborgs Dagblad 7/9 2007: ”100 000 har lämnat facket – hittills i år” (hela sid A6-A7)
<br>

Helsingborgs Dagblad 14/12 2007: ”Facket tappar allt fler medlemmar” (TT/HD). Webbversionen: ”Fler svenskar ratar facket“: <a href=http://hd.se/konsument/2007/12/14/fler-svenskar-ratar-facket/>Läs här</a>
<br>

Helsingborgs Dagblad 2/5 2008: ”Fackens medlemsras förändrar Sverige” (hela sid A6-A7). Webbversionen: ”Största medlemstappet för facken på hundra år”: <a href=http://hd.se/skane/2008/05/02/stoersta-medlemstappet-foer-facken/>Läs här</a>
<br>

Sydsvenskan 22/2 2007: ”Flykten från facket. Massflykt från facket bland unga” (sid. A1 och A24-A25): <a href=http://sydsvenskan.se/ekonomi/article219680/Unga-flyr-facket.html>Läs här</a>
<br>

Dagens media nr 2, 30/1 2008: ”Pr ska stoppa medlemsraset”. <a href=http://www.nordicbrandacademy.com/(S(glvor5551za2ae55ncygtz55))/img%5C2009%5C3%5C5%5C47350.pdf >Läs här</a>
<br>

Sydsvenskan m fl tidningar 30/12 2007: ”LO möter fackligt ras med reklam till unga” (TT / Olle Lindström). Webbupplagan 29/12 2007: <a href=http://sydsvenskan.se/ekonomi/article290333/LO-moter-fackligt-ras-med-reklam-till-unga.html>Läs här</a>
<br>

<a href=http://sydsvenskan.se/ekonomi/article290333.ece>TT-artikel 29/12 2007 i Sydsvenska Dagbladet om det fackliga medlemsraset</a>
<br>

Sydsvenskan 5/2 2008: ”Ett fokus för facken” (huvudledare): <a href=http://sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/article298730/Ett-fokus-for-facken.html>Läs här</a>
<br>

DN 13/12 2007: ”Rekordmånga flyr facket”: <a href=http://www.dn.se/ekonomi/rekordmanga-flyr-facket-1.706419>Läs här</a>
<br>

LO Ugebrev (danska LO:s veckobrev) nr 4, 28/1 2008: "Svensk fabvevægelse i knæ" <a href=http://www.ugebreveta4.dk/2008/200804/Baggrundoganalyse/SvenskFagbevaegelseIKnae.aspx>Läs här</a>
</br>
</br>

DN 5/3 2008 (webbupplagan): ”Största tappet sedan 1909”: <a href=http://www.dn.se/ekonomi/storsta-tappet-sedan-1909-1.563219>Läs här</a>
<br>

DN 6/3 2008: ”184.688” lämnade facket förra året” (förstanyhet på DN:s förstasida), ”Fackets mörka år” (dominerande nyhet på DN Ekonomi förstasidan) respektive ”Fritt fall för fackförbunden” och ”Största tappet sedan 1909” (hela sid. 2 i DN Ekonomi)
<br>
DN:s ekonomibilaga 31/12 2009 uppmärksammar denna nyhet som en av ”Årtiondets största ekonomihändelser”. Förstasidan av DN Ekonomi 6 mars 2008 med rubriken ”Fackets mörka år” avbildas.
</br>
</br>

Aftonbladet 6/3 2008: "Medlemsras för fackförbunden". <a href=http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1990085.ab>Läs här</a>
<br>

Medverkade 26/3 2008 i P1-programmet Studio Ett (Sveriges Radio): ”Massflykten från fackförbunden” <a href=http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1075189&BroadcastDate=&IsBlock=0>Lyssna här</a>
<br>

Göteborgs-Posten 4/2 2008: ”2007 blev fackets svarta år” (sid 1 och 42-43)
<br>

Västmanlands läns tidning (vlt) 30/10 2008: ”Hur ska facket leva vidare?” (sid 14)
<br>

Östgöta Correspondenten 7/3 2008: ”LOs ledning nonchalerar medlemsraset” (Torbjörn Gustavsson, socialdemokratisk krönikör)
<br>

Metro 10/10 2008: ”De kan förlora allt”
<br>

Akademikern nr 1 2008: ”Ett helt unikt ras” (hela sid. 22-23)
<br>

Allt om jobbet nr 2 2008: ”Därför flyr folk från facket” (hela sid. 18-19)
<br>

TCO-tidningen nr 4 2007: ”Visstidare vänder ryggen åt facket” (sid. 1 och 3-5)
<br>
TCO-tidningen 13/12 2007: ”Snabbt fall har raderat ut 35 års medlemsuppgång”
<br>
TCO-tidningen nr 16 2007: ”Rekordmånga lämnar facket” (sid. 1) och ”Snabbt fall har raderat 35 års medlemsuppgång” (sid. 3)
<br>

LO-tidningen nr 9, 7/3 2008: ”Medlemsflykten fortsätter i facket” (sid. 1) och ”Raset överträffar hans dystra prognos” (sid. 2). Webbupplagan 5/3 2008: ”Det största raset sedan 1909. LO:s medlemsras kan vara historiskt”: <a href=http://www.lotidningen.se/?id_item=14931>Läs här</a>
<br>

LO aktuellt maj 2008 (bilaga till LO-tidningen inför LOs kongress 2008, sid 6-7): "Anders Kjellberg forskar om facket: 'Släpp inte taget om a-kassan!'"
<br>

LO-tidningen 28/3 2008: ”Medlemsraset har blivit globalt virus. Raset förenar världens fackföreningar”: <a href= http://www.lotidningen.se/?id_item=15345>Läs här</a>
<br>

LO-tidningen nr 33 17/10 2008: ”LO-medlemmarna blev 59.000 färre”: <a href=http://www.lotidningen.se/?id_item=20366>Läs här</a>
<br>

Lag & Avtal 20/10 2008: "Fackligt medlemstapp fortsätter": <a href=http://www.lag-avtal.se/nyheter/article58231.ece>Läs här</a>
<br>

Ordfront magasin nr 9 2008: ”Attacken mot facket” (av Stefan Carlén): <a href=http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202008/Attacken%20mot%20facket%209_08.aspx>Läs här</a>
<br>

Handelsnytt 15/5 2008: ”Berätta för unga om tjänstepensionen”: <a href=http://www.handelsnytt.se/Nyheter/Ber%C3%A4ttaf%C3%B6rungaomtj%C3%A4nstepensionen/tabid/768/Default.aspx>Läs här</a>
<br>

Handelsnytt nr 10 2008: ”Fler fackklubbar är forskarens framgångsrecept” (sid 5). Webbupplagan: ”Bilda klubbar och prata pension”: <a href=http://www.handelsnytt.se/Huvudnyhet/Handelsvillhittabilligaremedlemsform/Bildaklubbarochpratapension/tabid/885/Default.aspx>Läs här</a>
<br>

Sif-tidningen 14/9 2007: “Medlemsras går fortare än befarat”: <a href=http://www.kollega.se/index.cfm?c=6055>Läs här</a>
<br>

Aftonbladet 6/3 2008: "Medlemsras för fackförbunden": <a href=http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1990085.ab#abArticleComments>Läs här</a>
<br>

Kollega 8/8 2009: ”Bli medlem i Unionen med ett mobiltryck”: <a href=http://www.kollega.se/index.cfm?c=8713>Läs här</a>
<br>

Morgenbladet (Oslo) 19-25/6 2009: ”LO er en skjør plante. LO er en vever ting” (sid 10-11). <a href=http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090619/OAKTUELT/555507187>Läs här</a>
<br>
<br>

<strong>(3) RESULTAT FRÅN ARTIKELN I ARBETSMARKNAD & ARBETSLIV NR 2 2009 HAR PRESENTERATS/KOMMENTERATS I</strong>:
</br>
<br>
DN 18/6 2009: <a href=http://www.dn.se/ekonomi/arbetsgivarna-starkare-an-fackforeningarna-1.894047>”Arbetsgivarna starkare än fackföreningarna”</a>,
</br>
<br>
LO-tidningen nr 25 21 augusti 2009: artiklarna "Sverige har tappat täten" och "Rekordfå med i facket", i webbupplagan (18 augusti) under rubriken <a href=http://www.lotidningen.se/?id_item=24300>"Historiskt ras i organisationsgraden"</a>. Med anledning av den växande arbetslösheten sedan hösten 2008 förutspådde jag att "det här kan bli den första lågkonjunkturen sedan 1920-talet då facket inte växer" (sidan 4 i den tryckta tidningen).
</br>
<br>
Morgonekot (förstanyhet) och Dagens Eko 19/8 2009: <a href=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3040475>"Största tappet på 100 år för facket"</a> och <a href=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3042507>"Regeringen inte skyldig till medlemsras (enligt statsminister Fredrik Reinfeldt)"</a> Frågan om det inte var regeringens förändringar av a-kassan från 1/1 2007 som förorsakat det fackliga medlemsraset under 2007 och 2008 besvarades av Fredrik Reinfeldt med att frågan huvudsakligen borde riktas till fackförbunden eftersom dessa har ansvaret för att rekrytera fackmedlemmar "precis som jag har mera ansvar för att svara på frågan hur jag ska motivera folk att gå med i politiska partier".
</br>
Anders Kjellberg framhöll i samma inslag i Dagens eko att facken sedan mellan 1993 och 2007 gick tillbaka med mellan 0 och 1 procentenhet per år men att "just det här stora medlemsraset och som numera slår väldigt olika mot olika fack, det har förorsakats av de kraftigt höjda a-kasseavgifterna och hur de är konstruerade."
</br>

Politiken.se: "Stort medlemsras i facket" <a href=http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=artiklaroff.fp5&-format=politiken%2Fartikel.htm&-lay=alla&-sortfield=artikelpubdatum&-sortorder=descend&-op=eq&Huvudomrade=Arbete&-max=20&-recid=47776&-token.0=8080FF&-token.1=Arbete&-token.3=om%20Arbete&-token.8=jan473&-token.9=O0fxO0uvw78e&-find=>Läs här</a>
</br>
<br>
Svenska Dagbladet 20/8 2009: <a href=http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3381807.svd>”Dyr a-kassa orsak till flykten”</a>
</br>
<br>
Norrbottenskuriren 20/8 2009: ”Raset hotar den svenska modellen”. <a href=http://www.kuriren.nu/lokala/lulea_artikel.aspx?ArticleId=5027544&place=Lule%C3%A5>Läs här</a> och <a href=”http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5027453”>här</a>
<br>

Sydöstran 21/8 2009: ”Facken tappar mark”. <a href=http://www.sydostran.se/index.77645--2-1.html>Läs här</a>
<br>

Värmlands Folkblad 21/8 2009: ”Facken fortsätter att tappa”. <a href=http://www.vf.se/Arkiv/Nyheter/Allman/2009/08/Facken-fortsatter-att-tappa-090821.aspx>Läs här</a>
<br>

Katrineholms-Kuriren 24/8 2009: ”Fortsatt flykt från facket oroar inför avtalsrörelsen” (sid. 4).
<br>
Tidningen Folket i Eskilstuna 24/8 2009: <a href=http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.457068>”Stort medlemsras för fackförbunden”</a>
</br>
Veckans affärer nr 35 2009 sid 34-39 <a href=http://www.va.se/nyheter/2009/08/27/miljardforlust-for-facket/>"Miljardförlust för facket"</a> (det tryckta magasinet kan nås via Mediearkivet/Retriever).
</br>
Gotlands Tidningar 29/8 2009: <a href=http://gt.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5481020>"Det räcker inte med vackra ord"</a>.
</br>
Malmö Lund CITY 31/8 2009: "Ungas flykt från facket fortsätter"
</br>
ETC Stockholm 4/9 2009: "Rekordstort medlemstapp: 'Den svenska modellen riskerar raseras'"; webbupplagan 6/9 <a href=http://etc.se/23303/en-kvarts-miljon-har-flytt-facken">En kvarts miljon har flytt facken"</a>
</br>
Arbetaren 9/9 2009: <a href=http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2009099-5>"Det finns en dold agenda"</a>
</br>
Hotellrevyn nr 9 2009: <a href=http://www.hotellrevyn.se/index.cfm?c=2823>"Man får ju lite sämre kraft bakom orden"</a>; Läs även bakgrundsartikeln<a href=http://www.hotellrevyn.se/?c=2821">"En tredjedel får ta fajten"</a>
</br>
TCO-tidningen nr 4, september 2009: se artiklarna "Dold agenda för svagare fack" (sid 24) och "Ingen annonskampanj kan ersätta det lokala facket (sid 27).
</br>
Tidningen Arbetsliv 28/9 2009 (webbupplagan): <a href=http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=3552>"Historiskt ras för facket"</a>
</br>
NyTeknik 1/10 2009: <a href=http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article647607.ece>"Unga ingenjörer gillar facket"</a>
</br>
ST Press nr 12 2009: <a href=http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=15694>"Därför väljer de bort facket"</a>
</br>
Akademikern nr 8 2009: kort intervju med Anders Kjellberg <a href=http://www.akademssr.se/portal/page/portal/akademssr/tidningar/akademikern/AKADEMIKERN_0908.pdf>läs här (bläddra till sid 8)</a>
</br>
Helix Nyheter nr 3 2009 om Helixdagen vid Linköpings universitet 1 oktober 2009: läs referat från seminariet "Facket idag och i framtiden" under rubriken <a href=https://polopoly.liu.se/content/1/c6/05/52/24/HELIX%20Nyheter%20%233%20okt%202009.pdf>"Avgifter, rörlighet ... - Facket förlorar folk!"</a> Läs utförligt referat <a href=https://polopoly.liu.se/content/1/c6/05/52/24/HELIXdagen/Helixdagen_f%C3%B6rdjupning_Facket_f%C3%B6rlorar_folk.pdf>här</a>
</br>
Aktuellt Idea nr 5 2009 (oktober) sid 3: "Facket rasar". <a href=http://www.ideella.org/common/GetDocument.asp?path=news&check=5248410&src=5%202009.pdf>Läs här</a>
</br>
Kommunalnytt nr 9, 18/11 2009 sid 4: ”Högre organisationsgrad på arbetsgivarsidan”
<a href=http://kommunal.se/KommunalSE/Kommunal%20Nytt/Kommunal-Nytt-9-2009/KNytt_9_09_LOW_ny.pdf>Läs här</a>
</br>
Kommunalarbetaren nr 22 december 2009 sid 36-37: "Sverige utan facket - vad skulle hända då?"
<a href=http://www.ka.se/index.cfm?c=90583>Läs här</a>
</br>
Sparfacket nr 3, december 2009 sid 3: "Utmaningar väntar facken"
</br>
</br>
DN:s ekonomibilaga 31/12 2009:
</br>
Det fackliga medlemsraset i Sverige omnämns som en av ”Årtiondets största ekonomihändelser”.
Vidare avbildas förstasidan av DN Ekonomi 6 mars 2008 som hade rubriken ”Fackets mörka år”. Texten under den avbildade förstasidan lyder: ”2007 Fackföreningarnas medlemstal minskar kraftigt efter höjda A-kasseavgifter.” Samma nummer av DN (6/3 2008) hade på förstasidan som huvudnyhet ”184.688” lämnade facket förra året”. Rubriker på ekonomibilagans andrasida var ”Fritt fall för fackförbunden” och ”Största tappet sedan 1909” (hela sid. 2 i DN Ekonomi 6/3 2008).

</br>
</br>
Vidare uppmärksammades studien av:
<br>
Lena Mellin i Aftonbladet 20/8 2009 ("Jätteraset för facken fortsätter"): <a href=http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/lenamellin/article5666658.ab>Läs här</a>,
<br>
Ingvar Persson i Aftonbladets ledarkrönika 21/8 2009: <a href=http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article5671591.ab>Läs här</a>,
<br>
DN:s huvudledare 21/8 2009 (”Facklig förnyelse”): <a href=http://www.dn.se/opinion/huvudledare/facklig-fornyelse-1.935133>Läs här</a>,
<br>
Piteå-Tidningen 20/8 2009: <a href=http://www.pitea-tidningen.se/pitea/artikel.aspx?ArticleId=4807709>Läs här</a>,
<br>Länstidningens ledare 20/8 2009 ("Reinfeldt far med osanning"): <a href=http://ltz.se/ledaredebatt/ledare/1.1289359>Läs här</a>,
<br>
Kommunalarbetaren 20/8 2009 ("Moderaterna är de Nya hästhandlarna"): <a href=http://ka.se/index.cfm?c=88748>Läs är</a>,
<br>
Expressen Kvällsposten 21/8 2009: "Flykten från facket" (ledaren)
<br>
KarlskogaKurirens ledare 22/8 2009 ("Smärtgränsen är nådd"): <a href=http://karlskoga-kuriren.se/asikter/ledare/1.541257>Läs här</a>,
<br>
Dagens industri 20/8 2009 (Ledare: Rakt på sak): ”Medlemsflykt med många orsaker”,
<br>
Dagens industri 25/8 2009 (Johan Norbergs krönika): ”Utan förändring blir facket omkört”,
<br>Barometern 18/8 2009 (ledaren) "Kavla upp ärmarna". <a href=http://www.barometern.se/ledare/kavla-upp-armarna(1476936).gm >Läs här</a>,
<br>Gotlands Allehanda 21/8 2009 (ledaren): ”Skyll inte på regeringen”. <a href=http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=5465817>Läs här</a> (Samma ledare från Centerpressens nyhetsbyrå finns i Hallands Nyheter 21/8 2009),
<br>
Gotlands Allehanda 25/8 2009 (ledaren): ”Opolitiserade fack framtidens melodi”. <a href=http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=5471923>Läs här</a> (Samma ledare finns i Enköpings-Posten 21/8 2009, Alingsås Tidning, Mariestads-Tidningen och Arvika Nyheter 24/8 2009).
<br>
Liza Marklunds krönika i Expressen 23/8 2009 ("Facket är inte medmänskligt"): <a href=http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1680538/facket-ar-inte-medmanskligt>Läs här</a> (för en kritisk kommentar se nedan; se även genmäle i Expressen 24/8 2009)
<br>
Sydsvenskan 27/9 2009 (Per T Ohlsson: "Räkna med bråk"): <a href=http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article553394/Rakna-med-brak.html>Läs här</a>

</br>
</br>
Det fackliga medlemsraset och a-kassan fick stort utrymme i Ekots lördagsintervju med finansminister Anders Borg 29/8 2009: <a href=http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1922785&BroadcastDate=&IsBlock=>Lyssna här</a>.
</br>
De tilltagande skillnaderna mellan olika a-kassors medlemsavgift uppmärksammades i SVTs A-ekonomi 9/9 2009 kl 7.40
<br>
<br>
Arbetsliv nr 1 27/1 2010: "Flera förklaringar till fackens dystra siffror". <a href=http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2010/Flera-forklaringar-till-fackens-dystra-siffror/>Läs här</a>
<br>
<br>

<strong> (4) FÖRSTA ÅRET I MODERN TID DÅ DEN FACKLIGA ANSLUTNINGEN I SVERIGE INTE STIGER DÅ EN HÖGKONJUNKTUR ÖVERGÅR I EN DJUP LÅGKONJUNKTUR</strong>:
</br>
<br>
Som framgår av LO-tidningen 22/1 2010 fortsatte LO att tappa medlemmar under 2009 medan TCO ökade. Sannolikt ökade även Saco. Det gör att det totala antalet fackmedlemmar troligen inte ändrades särskilt mycket under 2009. Den stora skillnaden mellan arbetar- och tjänstemannafackens medlemsutveckling förklaras dels av de i allmänhet avsevärt högre a-kasseavgifterna som LO-medlemmarna har att betala (genom att avgiften numera är kopplad till arbetslösheten inom varje a-kassa), dels av att lågkonjunkturen minskat antalet industriarbetare kraftigt.
<br>
LO-tidningen nr 2 2010: "-43.000 LO fortsätter tappa medlemmar". Webbupplagan 22/1 2010: "43.000 medlemmar förlorades förra året" - läs <a href=http://www.lotidningen.se/?id_item=26184>här</a>
<br>
Dagens eko 22/1 2010: "LO:s medlemstapp håller i sig". Läs och lyssna <a href=http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3389912>här</a>
<br>
DN:s webbupplaga 22/1 2010: "LO-förbunden fortsätter att tappa medlemmar". Läs
<a href=http://www.dn.se:13025/ekonomi/lo-forbunden-fortsatter-att-tappa-medlemmar-1.1031381>här</a>
<br>

Dagbladet 25/1 2010 (ledaren): "Skenhelig minister". Läs <a href=http://dagbladet.se/ledare/1.1749181>här</a>
<br>

Fri Fagbevegelse (norska LO:s tidskrift)25/1 2010: "Nedturen fortsetter". Läs <a href=http://www.frifagbevegelse.no/internasjonalt/article4824720.ece>här</a>
<br>
<br>
*********************************************************************************

<br>

I Liza Marklunds krönika i Expressen 23/8 påstås att: "DN:s ledarsida citerar docenten i sociologi Anders Kjellberg som kallar nedgången "en attitydförändring bland yngre arbetstagare". De ser inte facket som "en värdegemenskap" utan som en "krass affärstransaktion". Med andra ord: Svenskarna är snåla och osolidariska. Särskilt ungdomarna. Det är därför man inte vill vara med i facket."
</br>
Min kommentar: DN:s ledarsida citerar inte direkt ur min artikel från 2002. De påstådda citaten är ledarskribentens tolkning av vad jag där skriver. Jag har således inte använt uttryck som "krass affärstransaktion". Påståendet om att särskilt ungdomarna är "snåla" är i sin tur Marklunds tolkning av DN-ledaren. Varken i ledaren eller i min artikel från 2002 hävdas att det är snålhet som gör att ungdomar eller andra inte vill vara med i facket. Längre ner i krönikan vänder sig Marklund till facken med uppmaningen att "Det vore också klädsamt om man slutade kalla ungdomar för "snåla" för att de inte vill vara med och betala de besuttnas privilegier." Min avsikt är här inte att ta facken i försvar men jag har själv inte träffat på något uttalande från fackligt håll där man kallar ungdomar för "snåla" och att de av det skälet inte vill vara med i facket. Sammanfattningsvis kan sägas att det "vore klädsamt" om Liza Marklund kunde skilja på rena citat och vad som är tolkningar av andras texter.

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • arbetsgivarna
 • medlemsras
 • Saco
 • LO
 • organisationsgrad
 • a-kasseavgift
 • svenska modellen
 • medlemsutveckling
 • Handelsanställdas förbund
 • facklig organisationsgrad
 • arbetare
 • IF Metall
 • trade union
 • a-kassa
 • Kommunal
 • union density
 • kollektivavtal
 • medlemsavgift
 • täckningsgrad
 • Svenskt Näringsliv
 • arbetsgivarorganisation
 • fackförening
 • TCO
 • Hotell & Restaurang
 • arbetslöshetsförsäkring
 • polarisering
 • arbetslöshetskassa
 • facklig organisation
 • employers' associations
 • facklig anslutning
 • tjänstemän

Cite this