Det finansiella systemet och den ekonomiska tillväxten: Svenska erfarenheter 1834-1991

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in ReportResearch

211 Downloads (Pure)

Abstract


Syftet med denna studie är att belysa sambandet mellan den ekono- miska tillväxten och det finansiella systemet. Här behandlas följande centrala fråga: Påverkas tillväxttakten av den finansiella sektorn eller är det tillväxten som driver utvecklingen av det finansiella systemet? Studien, som vilar på en granskning av internationella forsknings- resultat från främst 1990-talet, omfattar en statistisk undersökning av tillväxten och kreditgivningen i Sverige under perioden 1834-1991 – den första undersökningen av sitt slag för vårt land. Denna under- sökning bygger på en modell där den ekonomiska tillväxten i Sverige bestäms av faktorer som teknologiska framsteg, mängden human- kapital, investeringsverksamheten samt den finansiella utvecklingen. Slutsatsen är att ett väl fungerande finansiellt system bör betraktas som en central förutsättning för snabb ekonomisk omvandling.
Original languageSwedish
Title of host publicationFinanssektorns framtid
Subtitle of host publicationSOU 2000: 11. Betänkande av Finansmarknadsutredningen
PublisherFritzes offentliga publikationer
Pages165-236
Number of pages71
ISBN (Print)9138211386
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameStatens offentliga utredningar
PublisherFritzes offentliga publikationer
ISSN (Print)0375-250X

Subject classification (UKÄ)

  • Economics

Cite this