Dialog eller dynamit: Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Trots att Viktor Rydberg och August Strindberg tillhörde olika generationer var de verksamma samtidigt under drygt 25 års tid. För första gången får vi här en grundlig inblick i deras åsikter om varandra samt en uppfattning om de impulser de fått från varandras författarskap. Studien bygger på brevmaterial och ingående textanalyser.
Under 1880-talet när motståndet mot konservatismen polariserades, bekämpade radikala liberaler och socialister det förtryck som utövades av kyrkan, kungahuset och överklassen. Deras metoder skildes emellertid åt. Ena sidan förespråkade debatter, press- och yttrandefrihet medan den andra argumenterade för revolutionär verksamhet med bombattentat som främsta vapen. Intressant är att dessa åsikter och polariserade metoder förespråkas indirekt i Rydbergs och Strindbergs texter, vilket titeln ”Dialog eller dynamit” syftar på.
Deras texter kan ge oss ett vidare perspektiv på vår tid. Likheterna med 1800-talets senare hälft är ibland skrämmande. Ökade klassklyftor, rovdrift av naturen, religiös intolerans, främlingsfientlighet, ojämställdhet mellan könen och – icke minst – diskussionerna om hur dessa problem bör tacklas, är ständigt återkommande i dag liksom de var då.
I bokens inledande kapitel presenteras nyupptäckta originalbrev, skrivna av Viktor Rydberg till sin tidigare elev. Upptäckten leder till att den enda källan som legat till grund för nittio års spekulationer kring Rydbergs erotiska dragning till pojkar nu förlorat sitt värde.
Original languageSwedish
Place of PublicationMöklinta
PublisherGidlunds förlag
Number of pages463
ISBN (Print)978-91-7844-394-9
Publication statusPublished - 2018 Nov 27

Subject classification (UKÄ)

  • Specific Literatures

Cite this