Digital konsumentprofilering – stora data, prediktiv analys och policyutmaningar

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in ReportResearch

430 Downloads (Pure)

Abstract

Den här kunskapsöversikten fokuserar en viktig del av vad jag i en tidigare rapport (Larsson, 2016) kallar en tilltagande informationsasymmetri, nämligen profilering av konsumenter för kommersiella syften. I kunskapsöversikten tecknas kunskapsläget kring digital konsumentprofilering, framförallt utifrån en problematisering av detta rörliga och snabbt framväxande fält i relation till konsumentens intressen, vilket inkluderar frågor om konsumentskydd i en vidare mening över en rad branscher och ett komplext samspel av marknadsaktörer.
Original languageSwedish
Title of host publicationKunskapsöversikter inom det konsumentpolitiska området
EditorsAgne Sandberg
Place of PublicationKarlstad
PublisherKonsumentverket
Pages30-50
Number of pages20
Volume2017
Edition1
Publication statusPublished - 2017 Feb 7

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this