Digitalisering av kommunal socialtjänst: En empirisk studie av en organisation och profession i förändring

Research output: Book/ReportReportResearch

3565 Downloads (Pure)

Abstract

Inom projektet Digitalisering av socialt arbete (2016-2017) har Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, tillsammans med socialtjänstens praktiker, beforskat arbetsprocesser och digitala mötesformer i socialtjänstens arbete och digitaliseringens potential inom det sociala arbetet.

Syftet med projektet har varit att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde, samt att ta fram mer kunskap på området för digitalisering av socialt arbete. Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde.
Original languageSwedish
Place of PublicationHelsingborg
PublisherFoU Helsingborg
Number of pages67
Volume2018
Edition1
ISBN (Electronic)978-91-639-4380-5
ISBN (Print)978-91-639-4379-9
Publication statusPublished - 2018 Jun 3

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work
  • Other Social Sciences

Cite this