Digitalisering av vårdprocesser och monitorering av patienter på distans – hur förändras vårdpersonalens arbete?

Research output: Contribution to conferenceAbstractpeer-review

Abstract

Bakgrund
Teknikutvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet möjliggör ständigt nya och mer avancerade sätt att distansmonitorera och vårda patienter digitalt. Digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdsområdet i form av till exempel hälsoapplikationer gör det möjligt för patienter och personal att ha kontakt och kommunicera digitalt med varandra (WHO, 2011). itACiH är ett digitalt system där patienter med hemdialys distansmonitoreras och kommunicerar med vårdpersonalen via videosamtal, chatt-meddelanden och foton. Behandlingen i hemmet följs genom att behandlingsparametrar registreras och mätvärden, som till exempel vikt och blodtryck, förmedlas automatiskt från våg och blodtrycksmätare till vårdpersonalen. Genom processen där analog information transformeras till digital information sker en informationsdigitalisering, vilket innebär att informationen blir strukturerad, sökbar och tillgänglig via digitala kanaler.
Digitalisering inom hälso- och sjukvårdsområdet erbjuder nya förutsättningarna för både patienter och vårdpersonal vilket kan ändra både arbete och kommunikation runt de gränser som finns kring etablerade vårdprocesser. Implementering av e-hälsolösningar som riktar sig till patienter kan förändra gränserna runt personalens arbete vilket kan skapa förutsättningar för ett samarbetsinriktat gränsarbete mellan personal och patienter (Petersson, 2020). Digitala system kan i dessa fall beskrivas som ett gränsobjekt som kan skapa förutsättningar för samarbete och lärande mellan olika grupper (Carlile, 2002, 2004).
Syfte
Syftet med presentationen är att beskriva preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt som visar hur digitalisering av information och implementering av ett digitalt system förändrar personalens arbete och på vilket sätt ett digitalt system kan skapa ett gränsobjekt mellan olika personalgrupper och patienter.
Metod
I studien genomför vi intervjuer med vårdpersonal på fem sjukvårdsmottagningar i Region Skåne där itACiH används i vården av patienter med hemdialys. Hittills har vi genomfört 18 semistrukturerade intervjuer och vi planerar att genomföra ytterligare ca 10 intervjuer under våren. Materialet analyseras med utgångspunkt i teorier om gränsobjekt (Carlile, 2002, 2004; Star & Griesemer, 1989).
Resultat
Resultatet visar att hur personalens arbete förändras när vården för patienter med hemdialys digitaliseras genom att den rapportering som tidigare skedde med papper och penna istället sker via en digital hälsoapplikation. Det digitala systemet kan beskrivas som ett gränsobjekt som möjliggör för patienter och olika professioner att dela information och därmed arbeta tillsammans. De hälsoparametrar som finns tillgängliga i det digitala systemet är strukturerade och visualiseras genom olika kurvor som visar patientens hälsoutveckling över tid, vilket skapar förutsättningar för samverkan och lärande. Systemet gör det också möjligt för vårdpersonal från olika huvudmän att kommunicera med varandra beträffande de gemsamma patienternas hälsoutveckling. 
Kontaktinformation: Lena.Petersson@design.lth.se

Carlile, P.R. (2002). 'A pragmatic view of knowledge and boundaries: Boundary objects in new product development', Organization Science, vol. 13, no. 4, pp. 442;455.
Carlile, P.R. (2004). 'Transferring, translating, and transforming: An integrative framework for managing knowledge across boundaries', Organization Science, vol. 15, no. 5, pp. 555;568.
Petersson, L. (2020). Paving the way for transparency: How eHealth technology can change boundaries in healthcare. (1 ed.). Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University.
Star SL, Griesemer JR. (1989). Institutional ecology, ‘translations’ and boundary objects: amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Soc Stud Sci. 19: 387–420.
WHO (2011). mHealth: New Horizons for Health through Mobile Technologies: Based on the Findings of the Second Global Survey on eHealth (Global Observatory for eHealth Series, Volume 3). http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241564250_eng.pdf
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2021 Jun 15
EventFALF 2021: Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet? - Digitalt - Mälardalens högskola och Forum för arbetslivsforskning, Digitalt
Duration: 2021 Jun 142021 Jun 16
https://www.mdh.se/konferens/falf-2021

Conference

ConferenceFALF 2021
CityDigitalt
Period2021/06/142021/06/16
Internet address

Subject classification (UKÄ)

  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
  • Nursing

Cite this