Digitalt stött patientflöde: hot och/eller möjlighet för att underlätta arbetet beror på ledarskapet och hur arbetet organiseras

Research output: Contribution to conferenceAbstractpeer-review

Abstract

Digital teknik har blivit en stor del av de flestas vardag och arbete. Digitaliseringen sker även inom primärvården och tros kunna öka kvalitet och effektivitet i vården, samt minska kostnaderna(van Gemert-Pijnen, Kip, Kelders, & Sanderman, 2018), men hur påverkar den vårdpersonalens arbete? Primärvården är redan en utsatt sektor på grund av ökat patientflöde, personalflykt och hög sjukfrånvaro (Golay, 2019; Greenhalgh & Papoutsi, 2018). Det är därför av stor vikt att förstå hur olika digitala lösningar påverkar vårdpersonalen och deras arbete. I ett forskningsprojekt följer vi införandet av och arbetet med en digital plattform på vårdcentraler för att studera hur digitalt stött patient- och arbetsflöde påverkar personalens arbetssätt och arbetsbelastning. Genom plattformen kan patienter ta kontakt med vårdcentralen digitalt istället för via telefonsamtal. Kommunikation och patientmöten kan ske synkront eller asynkront i form av digitala (chatt eller video) eller fysiska möten med olika kategorier av vårdpersonal. Plattformen är tänkt att förbättra ledning och organisering av arbetet/patientflödet, minska arbetsbördan och kognitiv belastning, stärka patientens delaktighet samt öka kostnadseffektiviteten – men hur blir det i praktiken?
Original languageSwedish
Number of pages3
Publication statusPublished - 2022 Jun 14
EventFALF 2022 - Kiruna
Duration: 2022 Jun 132022 Jun 15
https://www.ltu.se/research/subjects/arbetsvetenskap/FALF-2022/Om-konferenen

Conference

ConferenceFALF 2022
Period2022/06/132022/06/15
Internet address

Subject classification (UKÄ)

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  • Information Systems, Social aspects

Cite this