Diskriminering och psykosocial ohälsa : migrantarbetare i jordbruket

Måns Svensson, Anders S Wigerfelt, Rustamjon Urinboyev

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

186 Downloads (Pure)

Abstract

Den här artikeln fokuserar arbetsmiljöfrågor relaterade till migrantarbete inom den gröna näringen (jordbruket), och då särskilt säsongsarbete. I synnerhet lyfter artikeln fram den diskriminering och psykosociala ohälsa som i hög utsträckning drabbar migranterna. Eftersom det i dagsläget inte finns någon publicerad forskning avseende nutida förhållanden i Sverige så bygger slutsatserna till stor del på en genomgång av vetenskapliga publikationer avseende situationen i andra jämförbara länder.
Original languageSwedish
JournalArbetsmarknad & Arbetsliv
Publication statusPublished - 2013

Subject classification (UKÄ)

  • Work Sciences

Keywords

  • Jordbruk
  • Lantbruk
  • Arbetsmiljö
  • Migration
  • Migrantarbete
  • Säsongsanställd
  • Diskriminering
  • Psykosocial ohälsa

Cite this