Distribuerad kurs- och ämnesutveckling

Michaël Grimsberg, Derek Creaser, Gunnar Lidén, Louise Olsson, Stefanie Tamm

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

Abstract

Läsåret 2013/14 skulle grundkursen i kemisk reaktionsteknik vid LTH omarbetas. Kontakt togs med lärare på Chalmers för att diskutera deras erfarenheter av undervisning i ämnet och den lärobok som var i åtanke för den nya kursen. Diskussionen ledde fram till ett konkret samarbete genom att vi beslöt att skapa en gemensam mapp för undervisningsmaterial på "molntjänsten" Box. Under det senaste läsåret har vi använt mappen för att dela allt kursmaterial från respektive högskola, som stöd och hjälp för inte minst nya lärare som kommer in i undervisningen. Vår förhoppning är också att det konkreta samarbetet skall stödja den kollegiala ämnesdiskussionen och därmed ge en harmonisering av synen på utbildningen i ämnet nationellt. Med bidraget vill vi ge inspiration till ett enkelt sätt att samarbeta mellan lärosäten för kurs- och ämnesutveckling.
Original languageSwedish
Title of host publication8:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 2014
Place of PublicationLund
PublisherLund University
Number of pages2
Publication statusPublished - 2014
EventLTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014 - LTH, Lund, Sweden
Duration: 2014 Dec 172014 Dec 17

Publication series

NamePedagogiska inspirationskonferensen LTH
Volume8
ISSN (Print)2003-377X
ISSN (Electronic)2003-3761

Conference

ConferenceLTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2014/12/172014/12/17

Subject classification (UKÄ)

  • Chemical Engineering

Free keywords

  • Kursutveckling
  • ämnesutveckling
  • samarbete mellan högskolor

Cite this