Doktorander om sin arbetsmiljö: Resultat från fokusgruppsintervjuer 2016

Kristofer Hansson, Marsanna Petersen

Research output: Other contributionMiscellaneousResearch

Abstract

Rapport om forskarutbildningens arbetsmiljö på uppdrag av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.
Original languageSwedish
Short descriptionRapport
Media of outputText
PublisherSamhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Number of pages63
Publication statusPublished - 2017

Subject classification (UKÄ)

  • Ethnology

Cite this