EG-fördragets direkta inverkan på medlemsstaternas internationella namnrätt: några funderingar kring EG-domstolens Avello-dom

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageSwedish
Pages (from-to)1057-1068
JournalSvensk Juristtidning
Issue number10
Publication statusPublished - 2003

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • EU law
  • EU-rätt

Cite this