Ekonomins och politikens roll för arbetarradikalismen. Replik

Anders Kjellberg, Daniel Fleming

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSwedish
Pages (from-to)81-84
JournalArkiv för studier i arbetarrörelsens historia
Issue number29-30
Publication statusPublished - 1984

Bibliographical note

<a href=http://www3.soc.lu.se/index.php?id=93>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
Replik till Bo Stråths genmäle i samma tidskriftsnummer. Se vidare recensionen av Bo Stråths bok Varvsarbetare i två varvstäder i Akriv nr 27-28 1984.
<br>
<a href=http://www.arkiv.nu/Tidskriften/tabid/55/List/1/Default.aspx>Om tidskriften Arkiv</a>
<br>
<a href=http://www.arkiv.nu>Hemsida Arkiv förlag</a>
<br>
Tel 046-13 39 20: arkiv@arkiv-forlag.m.se

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • department of sociology
  • sociologiska institutionen
  • sociology
  • sociologi
  • fackföreningar
  • Radikalism
  • arbetsmarknad
  • arbetsliv
  • facklig

Cite this